2017-08-16

Använd elevhälsan för att förändra skolan

Nu börjar ett nytt läsår i våra skolor. Ett läsår präglat av att ny kunskap och nya färdigheter ska läras in. För de flesta kommer det att gå bra. Samtidigt vet vi att en ökande andel unga i Sverige mår psykiskt dåligt. Elevhälsan bör i första hand används till hälsofrämjande och förebyggande insatser, i nära samarbete med övrig personal på skolan, och inte till akutinsatser.

Detta skriver Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbunds ordföranden Heike Erkers och Anders Wahlberg i en debattartikel i Dagens Samhälle idag:  ”Elevhälsan ska stödja en jämlik skola för alla. Den ska inte vara problemsökande, utan arbeta förebyggande inom ramen för det kompensatoriska uppdraget. Det är också fullt genomförbart, om elevhälsan i första hand arbetar tillsammans med lärare och rektor för att förändra skolans inre organisation och kompetens, inte genom att åtgärda enskilda elever.”  Läs hela debattartikeln här

Kommentar från Anna Sandell, ordförande i Psifos; ”Fantastiskt roligt att Psykologförbundet och SSR samarbetar i denna viktiga fråga. Psifos uppskattar att fokus riktas mot elevhälsans primära uppdrag; hälsofrämjande och förebyggande insatser på grupp och organisationsnivå, vilket ofta glöms bort i samhällsdebatten kring barn och unga med psykisk ohälsa. Många av våra medlemmar tampas med frågan om  psykologkompetensen används på bästa sätt i skolan. Vi hoppas att artikeln får fler rektorer och skolhuvudmän att förstå att elevhälsan måste göras mer delaktig i skolledningens arbete vid utformandet av lärmiljön på skolorna.”

Var tredje skolpsykolog har fler än 1500 elever

En undersökning som gjorts bland Psifos medlemmar visar att var tredje skolpsykolog uppger sig ha ansvar för fler än 1500 elever. Anna Sandell, ordförande i Psifos, kommenterade den alarmerande situationen för många av landets skolpsykologer i samband med Psifos seminarium i Almedalen om barns och ungas skolmisslyckanden. 
Här kan du läsa intervjun med Anna i Psykologtidningen
Se filmen från seminariet i Almedalen här

Nyheter

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...

Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

2018-04-27

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...