2019-01-15

Kontrolluppgift om medlemsavgift skickas till Skatteverket

Under andra halvan av 2018 får du avdrag på medlemsavgiften i Sveriges Psykologförbund. Detta sker automatiskt, men om du inte vill ha avdraget bör du kontakta oss.

Från och med första juli till och med 31 december 2018 är avgiften till Sveriges Psykologförbund avdragsgill med 25 procent. Skatteavdraget sker automatiskt genom att förbundet skickar uppgifter om vilken medlemsavgift medlemmar har betalat till Skatteverket. Om du inte vill ha avdraget bör du meddela oss senast 18 januari.

Mailadress: medlemsregistret@psykologforbundet.se

Telefonnummer: 08-567 060 00

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...