2020-10-01

Debatt: Dags att lyssna på professionerna i hälso- och sjukvården

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor är en av 12 förbundsordföranden inom ramen för samarbetet Saco hälso- och sjukvård som skriver en debattartikel i Dagens Medicin

De 12 förbundsdirektörerna skriver med anledning av de 500 miljoner kronor till krisstöd för personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som har arbetat med covid-19 som regeringen aviserat. 

Det är (...) av vikt att professionerna involveras i den behovsinventering som nu behöver göras. Arbetsgivaren behöver professionernas kunskap och erfarenhet om verksamheten och dem som jobbar där. Efter alla uppoffringar för att erbjuda hälso- och sjukvård och omsorg till sjuka och anhöriga – är det professionernas tur att hörsammas. Det är dags att arbetsgivaren lyssnar på våra medlemmars behov. Regeringens ekonomiska satsning ger förutsättningar för det.

Läs debattartikeln på Dagens Medicin

Nyheter

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

2021-03-29

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krä...

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...