2021-10-28

Dags för löneenkät 2021!

Nu år årets enkät om löner och arvoden utskickat till dig som yrkesverksam medlem. Syftet med enkäten är att förbundet återigen ska sammanställa Sveriges bästa löne- och arvodesstatistik för dig som psykolog.

Statistiken är ett verktyg för dig i ditt lönesamtal, när du står i begrepp att byta jobb eller sätta nivån på ditt arvode. Vi undersöker också hur du upplever löneprocessen på din arbetsplats vilket är en del i förbundets arbete med att förbättra löneutvecklingen för Psykologer.

- Vill du bidra till Sveriges bästa lönestatistik för psykologer så är det viktigt att svara på enkäten, säger Linda Solberg, ombudsman på Psykologförbundet och ansvarig för lönestatistiken.

Enkäten har redan skickats ut till alla medlemmar som har en anställning. Men den går även att nå här:

Klicka här för att komma till enkäten 

Nyheter

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-23

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Efterlängtad fysisk Rådskonferens efter tre år av digitala möten

2022-05-18

Efter tre år med digitala möten kunde ett 50-tal personer med olika förtroendeuppdrag äntligen...

Vänsterpartiet först ut i Psykologförbundets planerade politikerträffar

2022-05-04

Den 28 april hade Psykologförbundet det första i en rad planerade samtal med politiker från...

Svenska kyrkan: konflikten avblåst

2022-05-04

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har antagit medlarnas bud, och nya kollektivavtal fö...

Nytt avsnitt ute nu av Psykologförbundets podcast!

2022-05-03

Avsnitt två av Psykologförbundets podcast har temat: ”Hur ska vi säkerställa barns och ungas...