2021-11-24

ECPA och FN uppmärksammar våldet mot kvinnor i världen

ECPA, European Community Psychologists Association, har gjort en sammanfattning av forskningen kring kvinnor på flykt i världen med anledning av FN:s internationella dag för att uppmärksamma våldet mot kvinnor den 25 november.

ECPA har samlat in rösterna från invandrarkvinnor från flera EU-länder genom den psykosociala forskning som gjorts på området och presenterat det I en folder som går att läsa här.

Invandrarkvinnor upplever ofta våld i det land de anländer till så som sexuella trakasserier och våld i hemmet. De är mer utsatta än andra kvinnor i landet eftersom de har en utsatt status som immigranter, brist på stöd från familj/sociala nätverk och ofta även kunskapsbrist om rättigheter och nationella lagar. Den otrygga boendesituationen, språkförbistringen, rasismen och sociala marginaliseringen spelar också in, skriver rapportförfattarna.

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...