2021-11-24

ECPA och FN uppmärksammar våldet mot kvinnor i världen

ECPA, European Community Psychologists Association, har gjort en sammanfattning av forskningen kring kvinnor på flykt i världen med anledning av FN:s internationella dag för att uppmärksamma våldet mot kvinnor den 25 november.

ECPA har samlat in rösterna från invandrarkvinnor från flera EU-länder genom den psykosociala forskning som gjorts på området och presenterat det I en folder som går att läsa här.

Invandrarkvinnor upplever ofta våld i det land de anländer till så som sexuella trakasserier och våld i hemmet. De är mer utsatta än andra kvinnor i landet eftersom de har en utsatt status som immigranter, brist på stöd från familj/sociala nätverk och ofta även kunskapsbrist om rättigheter och nationella lagar. Den otrygga boendesituationen, språkförbistringen, rasismen och sociala marginaliseringen spelar också in, skriver rapportförfattarna.

Nyheter

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-23

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Efterlängtad fysisk Rådskonferens efter tre år av digitala möten

2022-05-18

Efter tre år med digitala möten kunde ett 50-tal personer med olika förtroendeuppdrag äntligen...

Vänsterpartiet först ut i Psykologförbundets planerade politikerträffar

2022-05-04

Den 28 april hade Psykologförbundet det första i en rad planerade samtal med politiker från...

Svenska kyrkan: konflikten avblåst

2022-05-04

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har antagit medlarnas bud, och nya kollektivavtal fö...

Nytt avsnitt ute nu av Psykologförbundets podcast!

2022-05-03

Avsnitt två av Psykologförbundets podcast har temat: ”Hur ska vi säkerställa barns och ungas...