2022-05-18

Efterlängtad fysisk Rådskonferens efter tre år av digitala möten

Efter tre år med digitala möten kunde ett 50-tal personer med olika förtroendeuppdrag äntligen träffas fysiskt för att delta på Psykologförbundets Rådskonferens lördagen den 14 maj. Det blev en dag full av aktivitet där Förbundsstyrelsen berättade om det pågående arbetet i prioriterade frågor och fick in många bra synpunkter och viktiga inspel från deltagarna.

På agendan fanns bland annat processen för att ta fram förslag på nytt demokratiskt system och val av kongressombud, utvärdering och förslag på revidering av studenternas organisation, översyn av PTP-tjänstgöringen, samt rapportering och diskussion kring specialistutbildningen. 

För input till styrelsens arbete med propositionen inför kongressperiod 2023–2026 anordnades en ”open-space-aktivitet” med frågeställningen om psykologers positionsförflyttning - ”var ska psykologer verka inom 5-10 år?”.  Deltagarna fick bestämma vilka områden som var mest angelägna att diskutera, och engagemanget var högt på respektive ”station”.

På Rådskonferensen valdes Kristofer Vernmark in som ledamot i förbundsstyrelsen. Kristofer Vernmark är leg. psykolog och fil.dr. Han har arbetat med forskning, utveckling och införande av internetbehandling i svensk hälso- och sjukvård i över 15 år och är initiativtagare till nätverket för Digitala psykologer.

- Förhoppningsvis så bidrar jag med en stark tilltro till psykologens roll i samhället och vilka möjligheter vi har som profession framöver om vi spelar våra kort rätt. Digitaliseringens betydelse för vår profession är förstås en hjärtefråga för mig, men även nödvändigheten att psykologer innehar strategiska positioner i vården och samhället i stort, där vi är med och tar beslut som gynnar oss som profession på lång sikt säger Kristofer Vernmark.

Therese Fröman valdes till ordförande i Studeranderådet och Wilma Granander Schwartz som vice ordförande. Maja Straht blev invald som studentsuppleant i förbundsstyrelsen.

- Det känns smickrande och jättekul att bli vald till ordförande! Jag känner att jag har mer att ge efter två år på lokal nivå och ett år som ledamot i studeranderådets styrgrupp. Jag är riktigt peppad inför detta verksamhetsår, säger Therese Fröman.

- Genom att engagera sig i psykologförbundet blir man del av en gemenskap. För mig har den gemenskapen varit det allra roligaste, jag har lärt känna studenter på olika terminer och lärosäten. Jag tänker att gemenskapen är viktig för förbundet också, ju fler engagerade medlemmar desto större inflytande, säger Wilma Granander Schwartz.

Kort om Rådskonferensen
Rådskonferensen sker de år kongressen inte sammanträder och är ett forum för dialog, råd och stöd i förbundsstyrelsens arbete. Här har styrelsen möjlighet att följa upp verksamheten i enlighet med målstyrningsprocessen samt ge information och inhämta kunskap i olika frågor från deltagarna.

Rådskonferensen genomför även kompletteringsval till förbundsstyrelsen, råden, ordförande och vice ordförande i Studeranderådet. Rådskonferensen kan fatta beslut i ärenden som hänskjutits till rådskonferensen från kongressen.

Deltagare på konferensen är förbundsstyrelsen, det kongressombud med flest röster från respektive valdistrikt samt ordförande för förbundets råd och nationella föreningar.

Vill du också engagera dig och kunna påverka förbundets riktning under perioden 2023-2026? Håll utkik – i höst påbörjas nominering till nästa periods kongressombud!

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...