2022-05-18

Efterlängtad fysisk Rådskonferens efter tre år av digitala möten

Efter tre år med digitala möten kunde ett 50-tal personer med olika förtroendeuppdrag äntligen träffas fysiskt för att delta på Psykologförbundets Rådskonferens lördagen den 14 maj. Det blev en dag full av aktivitet där Förbundsstyrelsen berättade om det pågående arbetet i prioriterade frågor och fick in många bra synpunkter och viktiga inspel från deltagarna.

På agendan fanns bland annat processen för att ta fram förslag på nytt demokratiskt system och val av kongressombud, utvärdering och förslag på revidering av studenternas organisation, översyn av PTP-tjänstgöringen, samt rapportering och diskussion kring specialistutbildningen. 

För input till styrelsens arbete med propositionen inför kongressperiod 2023–2026 anordnades en ”open-space-aktivitet” med frågeställningen om psykologers positionsförflyttning - ”var ska psykologer verka inom 5-10 år?”.  Deltagarna fick bestämma vilka områden som var mest angelägna att diskutera, och engagemanget var högt på respektive ”station”.

På Rådskonferensen valdes Kristofer Vernmark in som ledamot i förbundsstyrelsen. Kristofer Vernmark är leg. psykolog och fil.dr. Han har arbetat med forskning, utveckling och införande av internetbehandling i svensk hälso- och sjukvård i över 15 år och är initiativtagare till nätverket för Digitala psykologer.

- Förhoppningsvis så bidrar jag med en stark tilltro till psykologens roll i samhället och vilka möjligheter vi har som profession framöver om vi spelar våra kort rätt. Digitaliseringens betydelse för vår profession är förstås en hjärtefråga för mig, men även nödvändigheten att psykologer innehar strategiska positioner i vården och samhället i stort, där vi är med och tar beslut som gynnar oss som profession på lång sikt säger Kristofer Vernmark.

Therese Fröman valdes till ordförande i Studeranderådet och Wilma Granander Schwartz som vice ordförande. Maja Straht blev invald som studentsuppleant i förbundsstyrelsen.

- Det känns smickrande och jättekul att bli vald till ordförande! Jag känner att jag har mer att ge efter två år på lokal nivå och ett år som ledamot i studeranderådets styrgrupp. Jag är riktigt peppad inför detta verksamhetsår, säger Therese Fröman.

- Genom att engagera sig i psykologförbundet blir man del av en gemenskap. För mig har den gemenskapen varit det allra roligaste, jag har lärt känna studenter på olika terminer och lärosäten. Jag tänker att gemenskapen är viktig för förbundet också, ju fler engagerade medlemmar desto större inflytande, säger Wilma Granander Schwartz.

Kort om Rådskonferensen
Rådskonferensen sker de år kongressen inte sammanträder och är ett forum för dialog, råd och stöd i förbundsstyrelsens arbete. Här har styrelsen möjlighet att följa upp verksamheten i enlighet med målstyrningsprocessen samt ge information och inhämta kunskap i olika frågor från deltagarna.

Rådskonferensen genomför även kompletteringsval till förbundsstyrelsen, råden, ordförande och vice ordförande i Studeranderådet. Rådskonferensen kan fatta beslut i ärenden som hänskjutits till rådskonferensen från kongressen.

Deltagare på konferensen är förbundsstyrelsen, det kongressombud med flest röster från respektive valdistrikt samt ordförande för förbundets råd och nationella föreningar.

Vill du också engagera dig och kunna påverka förbundets riktning under perioden 2023-2026? Håll utkik – i höst påbörjas nominering till nästa periods kongressombud!

Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...