2018-08-23

Projekt för att motverka psykisk ohälsa bland unga

Vi är stolta över att vårt påbörjade projekt för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga har tagits upp som ett gott exempel under en konferens i FN. Temat för workshopen, där projektet presenterades, tog upp hur unga i samarbete med organisationer använder kreativa och tekniska lösningar för att lösa olika problem.

Detta är ett gemensamt projekt som vi driver tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer och består av att ta fram och förvalta en webbplats för ungdomar, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. Webbplatsen kommer även att innehålla råd och tips på lokala mötesformer och aktiviteter som motiverar och engagerar.

Projektet presenterades av Dr. Judy Kurianski som representerar ”International Association om Applied Psychology” (IAAP) där förbundet är medlem. IAAP har i sin tur en representant i FN:s organisation ”NGO Relations Unit” som verkar för att föra samman FN:s verksamhet med olika ideella verksamheter.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...