2018-08-23

Projekt för att motverka psykisk ohälsa bland unga

Vi är stolta över att vårt påbörjade projekt för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga har tagits upp som ett gott exempel under en konferens i FN. Temat för workshopen, där projektet presenterades, tog upp hur unga i samarbete med organisationer använder kreativa och tekniska lösningar för att lösa olika problem.

Detta är ett gemensamt projekt som vi driver tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer och består av att ta fram och förvalta en webbplats för ungdomar, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. Webbplatsen kommer även att innehålla råd och tips på lokala mötesformer och aktiviteter som motiverar och engagerar.

Projektet presenterades av Dr. Judy Kurianski som representerar ”International Association om Applied Psychology” (IAAP) där förbundet är medlem. IAAP har i sin tur en representant i FN:s organisation ”NGO Relations Unit” som verkar för att föra samman FN:s verksamhet med olika ideella verksamheter.

Nyheter

Ny version av PTP-handboken

2019-01-18

Handboken innehåller rekommendationer framtagna av Sveriges PTP-studierektorer tillsammans med...

Kontrolluppgift om medlemsavgift skickas till Skatteverket

2019-01-15

Under andra halvan av 2018 får du avdrag på medlemsavgiften i Sveriges Psykologförbund. Detta ske...

Stort intresse för nätverket ”Psykologi för hållbar utveckling – PHU”

2019-01-15

Lördagen den 12 januari träffades drygt 40 psykologer som är medlemmar i nätverket ”Psykologi för...

Förbundets förhandlingschef företräder AkademikerAlliansen

2018-12-21

Sveriges Psykologförbunds förhandlingschef Jaime Aleite har tillsammans med Olle Wörman från...

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

2018-11-15

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog...