2018-08-23

Projekt för att motverka psykisk ohälsa bland unga

Vi är stolta över att vårt påbörjade projekt för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga har tagits upp som ett gott exempel under en konferens i FN. Temat för workshopen, där projektet presenterades, tog upp hur unga i samarbete med organisationer använder kreativa och tekniska lösningar för att lösa olika problem.

Detta är ett gemensamt projekt som vi driver tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer och består av att ta fram och förvalta en webbplats för ungdomar, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. Webbplatsen kommer även att innehålla råd och tips på lokala mötesformer och aktiviteter som motiverar och engagerar.

Projektet presenterades av Dr. Judy Kurianski som representerar ”International Association om Applied Psychology” (IAAP) där förbundet är medlem. IAAP har i sin tur en representant i FN:s organisation ”NGO Relations Unit” som verkar för att föra samman FN:s verksamhet med olika ideella verksamheter.

Nyheter

Minnesord om Lisbeth Palme

2018-10-29

Vi fick nyligen veta att en av förbundets hedersmedlemmar, Lisbeth Palme har avlidit. Många har...

Nationellt nätverksmöte med Sveriges psykologers HBTQ nätverk

2018-10-01

Välkommen till årets nationella nätverksmöte i Stockholm lördagen den 27 oktober!

Projekt för att motverka psykisk ohälsa bland unga

2018-08-23

Vi är stolta över att vårt påbörjade projekt för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga ha...

Psykologer deltar i projektet Säker suicidprevention

2018-08-20

Syftet med projektet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök, sa...

Förbundets medverkan under EuroPride 2018

2018-07-27

För Sveriges Psykologförbund är likabehandling och respekten för grundläggande mänskliga...