2019-02-07

Förbundet stämmer Försvarsmakten

Sveriges Psykologförbund har stämt Försvarsmakten för att ha avskedat en medlem.

Sveriges Psykologförbund anser att arbetsgivaren utsatt medlemmen bland annat för vad som kan liknas vid trakasserier genom att minutiöst ha granskat henne i sitt arbete, kraftigt kringskurit hennes självständighet i yrkesutövningen och hanterat medlemmens rehabilitering på ett undermåligt sätt.

Enligt arbetsgivaren, Försvarsmakten, ligger långvariga och djupa samarbetssvårigheter till grund för avskedandet. Hon ska bland annat inte ha följt rutiner och på olika sätt brustit i sitt yrkesutövande.

– Vi har hela tiden försökt hitta en konstruktiv lösning av den uppstådda situationen. Tyvärr har motparten inte varit intresserad av det, säger Jaime Aleite, förhandlingschef på Sveriges Psykologförbund.

Förbundet stämmer nu Försvarsmakten och vill att avskedandet ogiltigförklarat. Förbundet begär också ett allmänt skadestånd för medlemmens räkning motsvarande 200 000 kronor för brott mot Lagen om anställningsskydd (LAS).

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...