2019-02-07

Förbundet stämmer Försvarsmakten

Sveriges Psykologförbund har stämt Försvarsmakten för att ha avskedat en medlem.

Sveriges Psykologförbund anser att arbetsgivaren utsatt medlemmen bland annat för vad som kan liknas vid trakasserier genom att minutiöst ha granskat henne i sitt arbete, kraftigt kringskurit hennes självständighet i yrkesutövningen och hanterat medlemmens rehabilitering på ett undermåligt sätt.

Enligt arbetsgivaren, Försvarsmakten, ligger långvariga och djupa samarbetssvårigheter till grund för avskedandet. Hon ska bland annat inte ha följt rutiner och på olika sätt brustit i sitt yrkesutövande.

– Vi har hela tiden försökt hitta en konstruktiv lösning av den uppstådda situationen. Tyvärr har motparten inte varit intresserad av det, säger Jaime Aleite, förhandlingschef på Sveriges Psykologförbund.

Förbundet stämmer nu Försvarsmakten och vill att avskedandet ogiltigförklarat. Förbundet begär också ett allmänt skadestånd för medlemmens räkning motsvarande 200 000 kronor för brott mot Lagen om anställningsskydd (LAS).

Nyheter

AkademikerAlliansen tecknar avtal för krissituationer

2019-07-02

AkademikerAlliansen har med arbetsgivarparterna SKL och Sobona och övriga fackliga organisationer...

1 juli införs nya momsregler för egenföretagare

2019-07-01

Var med och påverka förbundets utveckling!

2019-06-14

Hur ska framtidens Psykologförbund se ut för att ge nytta till dig som medlem? Sedan en tid...

Din arbetsmiljö är värdefull

2019-06-13

Du har väl inte glömt att delta i Psykologförbundets arbetsmiljöenkät? Den mejlades ut den 28 maj...

Varsel på Karolinska Sjukhuset

2019-05-16

Det har lagts ett varsel på Karolinska Sjukhuset som omfattar 550 av sjukhusets medarbetare....