2021-09-20

Förbundsstyrelsen planerar framåt

Efter ett år helt med digitala möten bakom skärmar kunde förbundsstyrelsen äntligen träffas i verkliga livet för att lägga upp strategin för framtida styrelsearbetet.

Under två intensiva dagar, den 16–17 september, möttes hela förbundsstyrelsen på ett internat utanför Stockholm. Det var då exakt ett år sedan alla var samlade, innan pandemin satte stopp för sådana möten. Styrelsen hade många ämnen att avhandla, dels gå igenom allt som gjorts under året, dels lägga upp en plan för arbetet nästkommande verksamhetsår.  

Så här summerar förbundsordförande Kristina Taylor mötet. 

-Det var fantastiskt och lite omtumlande att ses på riktigt. Största skillnaden mellan möten bakom skärmar och riktiga möten är att idéer kan bytas och födas, även i mellanrummen, under kaffepauser, mingel och måltider, vilket knappast händer hemma då jag sitter vid mitt köksbord med mig själv som enda sällskap. 

Vad tar du med dig från mötet?
- Att vi i styrelsen har tagit tag i flera viktiga och rätt så svåra frågor som vi nu börjar komma en bit på vägen med, som till exempel utredningarna om kongressombudsmodell respektive studenternas organisering, men också den fortsatta utvecklingen av specialistutbildningen. 

Hur ser strategin ut framåt?
- Efter ett år med mycket fokus på och arbete med förbundets interna processer och strukturer, vill vi nu vända blicken ännu mer ut mot världen och synliggöra psykologer och förbundets politik mer i olika strategiska sammanhang. 

Nästa FS-möte äger rum den 28 oktober.

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...