2020-10-01

Förhandlingar om anställningstryggheten strandade

I natt strandande förhandlingarna om anställningstrygghet mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv

Förändringar genom kollektivavtal är det långsiktigt hållbara alternativet för att förbättra anställningstryggheten och flexibiliteten på alla delar av arbetsmarknaden. Nattens strandade förhandlingar gör att risken för ett politiskt beslut, snarare än ett beslut inom ramen för arbetsmarknadens parter, är stor. I somras kom förslag från regeringens utredning. 

Läs PTKs kommentar

Läs Sacos kommentar till förslagen om anställningstryggen från regeringens utredning

Nyheter

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

2021-03-29

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krä...

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...