2020-04-03

ICP2020 är framflyttad till 2021

På grund av Coronaviruset covid-19-pandemin har International Union of Psychological Science (IUPsyS) och ICP2020-ledningen beslutat att skjuta upp den internationella kongressen för psykologi ICP2020. Kongressen var planerad att genomföras den 19-24 juli i Prag, men flyttas fram till 18-23 juli 2021.

Nyheter

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.

Hjärtligt välkommen - Sveriges Psykologförbunds nya ordförande - Kristina Taylor!

2020-05-17

Kongress 2020 valde på söndagen Kristina Taylor som ny ordförande för Sveriges Psykologförbund.

Prisade för enastående fackliga insatser

2020-05-17

Yannick Kercoff och Västerbottens psykologförening hedras med det nyinstiftade priset Facklan....

Beslut om två nationella föreningar togs av kongressen

2020-05-16

Kongressen 2020 beslutade att uppta föreningen inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak oc...