2019-08-26

Inte strejk – men gärna manifestation för klimatet!

I fredags träffade Sacos, LOs och TCOs ordföranden representanter för organisationen Fridays for Future Sverige för att bland annat diskutera klimathotet och aktiviteter för att skapa medvetenhet och förändring.

Fridays for Future Sverige har uppmanat de fackliga organisationerna att stödja den globala rörelsen med en nationell strejk för klimatet den 27 september. LOs Karl-Petter Thorwaldsson, TCOs Eva Nordmark och Göran Arrius från Saco tydliggjorde att en politisk strejk inte är aktuell, men att medlemmar och förtroendevalda kan delta i olika manifestationer den aktuella dagen. Ur Sacos uttalande: "Detta sker utanför ordinarie arbetstid eller efter överenskommelse med arbetsgivaren." 

Inte heller Sveriges Psykologförbund kommer att uppmana till strejk men ser positivt på lokala överenskommelser med arbetsgivare om manifestationer.Ordförande Anders Wahlberg vittnar om det stora engagemanget för klimatfrågan i förbundet och säger:

 Frågan om klimatförändringar är väldigt viktig för förbundet, både utifrån vår gemensamma framtid, och ur ett psykologprofessionellt perspektiv, då psykologisk kunskap kan bidra i arbetet med att förändra samhället i hållbar riktning.

Läs hela uttalandet på Sacos webbplats

 

Ny nationell förening med fokus på hållbar utveckling

Sveriges Psykologförbund tar frågan om klimatet på allvar. I dagarna bildas en ny nationell förening med namnet Psykologer för hållbar utveckling (fanns tidigare i nätverksform). Under Almedalsveckan var klimatförändringar ett av förbundets viktiga teman och i höst är en skrift och flera aktiviteter på gång. Psykologers kompetens är betydelsefull i strävan mot en hållbar utveckling.

Se Sveriges Psykologförbunds seminarium ”Vad kan psykologin göra för klimatet?” från Almedalsveckan

Läs rapporten som togs fram till Almedalsseminariet

Nyheter

Manifestera för klimatet

2019-09-18

Sveriges Psykologförbund har likt andra fackförbund fått frågan om att delta i en politisk strejk...

Inte strejk – men gärna manifestation för klimatet!

2019-08-26

I fredags träffade Sacos, LOs och TCOs ordföranden representanter för organisationen Fridays for...

Arbetsförmedlingens vägval - arbetslösa behöver fortsatt psykologstöd

2019-08-20

Sveriges Psykologförbund har lämnat synpunkter till Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med...

AkademikerAlliansen tecknar avtal för krissituationer

2019-07-02

AkademikerAlliansen har med arbetsgivarparterna SKL och Sobona och övriga fackliga organisationer...

1 juli införs nya momsregler för egenföretagare

2019-07-01