2017-11-22

#inteförhandlingsbart

Ett gemensamt upprop, "#inteförhandlingsbart” har samlat 1501 kvinnor från hela fackföreningsrörelsen och kräver ett stopp på sexismen i fackrörelsen. I uppropet finns samlat vittnesmål om våldtäkter, grova övergrepp och sexuella trakasserier. Gärningsmännen är ledare, anställda och förtroendevalda i de egna förbunden. Så här kommenterar Elinor Schad 2:e vice ordförande i Psykologförbundet, varför hon har valt att underteckna uppropet.

"För mig var det självklart att skriva under detta upprop. Även om jag själv aldrig upplevt sexuella trakasserier i egenskap av facklig representant, har jag sett och hört tillräckligt. Det är så klart viktigt för mig att visa min solidaritet med dem som vågar berätta. De flesta kvinnor i Sverige idag känner brister i jämlikhet på arbetsplatsen, undersökningar visar däremot att män till största delen tror att Sverige är mer jämlikt än vad det är. Lika villkor för män och kvinnor, från dagis till VD-posten är långt borta och hela denna metoo-rörelse är ett tydligt tecken på detta."

Förbundsordförande Anders Wahlberg är väldigt nöjd att det även från fackligt håll höjs röster kring #metoo,”Ingenstans kan någon slå sig för bröstet och säga inte här men där. En osund kultur kan dyka upp var som helst och hos fackliga organisationer som ska skydda våra medarbetare från trakasserier, får det negativa effekter på många sätt.  

Facket måste arbeta för sunda arbetsplatskulturer, med ett modigt ledarskap, där trakasserier inte får förekomma. Vi måste gå före och även våga ifrågasätta sexistiska skämt eller skämt på andras bekostnad. Sådant är ofta en grogrund för en acceptans av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.”

Här är uppropet

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...