2022-05-04

Svenska kyrkan: konflikten avblåst

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har antagit medlarnas bud, och nya kollektivavtal för Sveriges Psykologförbunds medlemmar i Svenska kyrkan är därmed tecknat.

Parternas överenskommelse som följer av medlarnas slutliga hemställan har följande innebörd: 

  • Parterna är överens om ett utkast till nytt – med arbetsmarknaden i övrigt likvärdigt – omställningsavtal

  • Medlarna kvarstår i uppdraget för att hjälpa till med att redaktionellt färdigställa texterna i avtalet

  • Nytt löne- och villkorsavtal tecknas för perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023
  • Konkret betyder detta att vi säkrat ambitionen med likvärdigt omställningsavtal för våra medlemmar på Svenska kyrkans avtalsområde. Vidare får medlemmarna nya löner från den 1 april.
Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...