2022-05-04

Svenska kyrkan: konflikten avblåst

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har antagit medlarnas bud, och nya kollektivavtal för Sveriges Psykologförbunds medlemmar i Svenska kyrkan är därmed tecknat.

Parternas överenskommelse som följer av medlarnas slutliga hemställan har följande innebörd: 

  • Parterna är överens om ett utkast till nytt – med arbetsmarknaden i övrigt likvärdigt – omställningsavtal

  • Medlarna kvarstår i uppdraget för att hjälpa till med att redaktionellt färdigställa texterna i avtalet

  • Nytt löne- och villkorsavtal tecknas för perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023
  • Konkret betyder detta att vi säkrat ambitionen med likvärdigt omställningsavtal för våra medlemmar på Svenska kyrkans avtalsområde. Vidare får medlemmarna nya löner från den 1 april.
Nyheter

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-23

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Efterlängtad fysisk Rådskonferens efter tre år av digitala möten

2022-05-18

Efter tre år med digitala möten kunde ett 50-tal personer med olika förtroendeuppdrag äntligen...

Vänsterpartiet först ut i Psykologförbundets planerade politikerträffar

2022-05-04

Den 28 april hade Psykologförbundet det första i en rad planerade samtal med politiker från...

Svenska kyrkan: konflikten avblåst

2022-05-04

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har antagit medlarnas bud, och nya kollektivavtal fö...

Nytt avsnitt ute nu av Psykologförbundets podcast!

2022-05-03

Avsnitt två av Psykologförbundets podcast har temat: ”Hur ska vi säkerställa barns och ungas...