2021-11-11

Kristina Taylor invald i Sacos styrelse

På Sacos kongress i Stockholm valdes Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor till ny ledamot i Sacos styrelse.

- Det är hedrande att tillsammans med övriga i den nyvalda styrelsen få kliva in i arbetet med att genomföra den inriktning för framtiden som kongressen beslutat om. Särskilt motiverande för mig är att bidra till att vi tillsammans inom Saco gör de federationsgemensamma värderingarna till mer än ord, för att nå en stärkt intern samling och ökad extern kraft, säger Kristina Taylor, ordförande Psykologförbundet.

Sittande ordförande i Saco, Göran Arrius, omvaldes till Sacos ordförande i ytterligare fyra år. Dessutom valdes tio ledamöter till styrelsen, varav fyra är nyval.

Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer, är nu första vice ordförande för Saco. Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, Kristina Taylor, ordförande för Sveriges Psykologförbund och Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna, valdes in som styrelseledamöter. Samtliga styrelseledamöter som valdes in var valberedningens förslag.

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...