2022-05-03

Kristina Taylor talade på Folk och försvar-seminarium om informationskrigföring

Kristina Taylor var inbjuden att tala vid Folk och Försvars årsmötesseminarium den 28 april, som i år hade rubriken Informationskrigföring – medierna som slagfält.

Kristina talade om psykologiska effekter av krigsrapporteringen och varför myndigheter kan ha god nytta av att vända sig till psykologisk expertis i större utsträckning än idag.

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...