2020-05-07

Lokala avtal styr rätten till ledighet när nationaldagen är på en lördag

Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal så har du i många fall rätt till en ledig dag som ska tas ut vid annat tillfälle under året. Exempel på hur regleringen ser ut i avtalet för kommuner och regioner

”Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret.”

Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats genom att prata med din chef eller din lokala fackliga företrädare.  Det är du och din chef som utifrån verksamhetens behov överenskommer om när den lediga dagen ska tas ut. 

Nyheter

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.

Hjärtligt välkommen - Sveriges Psykologförbunds nya ordförande - Kristina Taylor!

2020-05-17

Kongress 2020 valde på söndagen Kristina Taylor som ny ordförande för Sveriges Psykologförbund.