2020-05-07

Lokala avtal styr rätten till ledighet när nationaldagen är på en lördag

Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal så har du i många fall rätt till en ledig dag som ska tas ut vid annat tillfälle under året. Exempel på hur regleringen ser ut i avtalet för kommuner och regioner

”Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret.”

Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats genom att prata med din chef eller din lokala fackliga företrädare.  Det är du och din chef som utifrån verksamhetens behov överenskommer om när den lediga dagen ska tas ut. 

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...