2019-09-18

Manifestera för klimatet

Sveriges Psykologförbund har likt andra fackförbund fått frågan om att delta i en politisk strejk för klimatet den 27 september 2019.

Strejkvapnet är en så viktig del av den svenska modellen för arbetsmarknaden och det innebär att vi med stor försiktighet använder det. Därför hanterades frågan av Sacoförbunden gemensamt. Den 23 augusti meddelade Saco, LO och TCO gemensamt att en strejk inte är aktuell den 27 september.

Förbundet står bakom det beslutet och arbetar för att hitta andra effektiva vägar att påverka politiker och andra ledare att fatta nödvändiga beslut. En ny nationell förening med klimatet i fokus håller just nu på att bildas och flera aktiviteter är på gång.

Vill du manifestera den 27 september?

För de föreningar som vill uppmärksamma klimatfrågan på annat sätt än med strejk är det möjligt att få aktivitetsstöd från förbundet för att arrangera till exempel en manifestation för klimatet. Det kan ske på en fikarast, ett lunchmöte eller efter arbetsdagens slut den 27 september.

För att ansöka om aktivitetsbidrag fyller föreningen i denna blankett och skickar till förbundssekreterare Mahlin Levin

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...