2019-09-18

Manifestera för klimatet

Sveriges Psykologförbund har likt andra fackförbund fått frågan om att delta i en politisk strejk för klimatet den 27 september 2019.

Strejkvapnet är en så viktig del av den svenska modellen för arbetsmarknaden och det innebär att vi med stor försiktighet använder det. Därför hanterades frågan av Sacoförbunden gemensamt. Den 23 augusti meddelade Saco, LO och TCO gemensamt att en strejk inte är aktuell den 27 september.

Förbundet står bakom det beslutet och arbetar för att hitta andra effektiva vägar att påverka politiker och andra ledare att fatta nödvändiga beslut. En ny nationell förening med klimatet i fokus håller just nu på att bildas och flera aktiviteter är på gång.

Vill du manifestera den 27 september?

För de föreningar som vill uppmärksamma klimatfrågan på annat sätt än med strejk är det möjligt att få aktivitetsstöd från förbundet för att arrangera till exempel en manifestation för klimatet. Det kan ske på en fikarast, ett lunchmöte eller efter arbetsdagens slut den 27 september.

För att ansöka om aktivitetsbidrag fyller föreningen i denna blankett och skickar till förbundssekreterare Mahlin Levin

Nyheter

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.

Hjärtligt välkommen - Sveriges Psykologförbunds nya ordförande - Kristina Taylor!

2020-05-17

Kongress 2020 valde på söndagen Kristina Taylor som ny ordförande för Sveriges Psykologförbund.