2019-09-18

Manifestera för klimatet

Sveriges Psykologförbund har likt andra fackförbund fått frågan om att delta i en politisk strejk för klimatet den 27 september 2019.

Strejkvapnet är en så viktig del av den svenska modellen för arbetsmarknaden och det innebär att vi med stor försiktighet använder det. Därför hanterades frågan av Sacoförbunden gemensamt. Den 23 augusti meddelade Saco, LO och TCO gemensamt att en strejk inte är aktuell den 27 september.

Förbundet står bakom det beslutet och arbetar för att hitta andra effektiva vägar att påverka politiker och andra ledare att fatta nödvändiga beslut. En ny nationell förening med klimatet i fokus håller just nu på att bildas och flera aktiviteter är på gång.

Vill du manifestera den 27 september?

För de föreningar som vill uppmärksamma klimatfrågan på annat sätt än med strejk är det möjligt att få aktivitetsstöd från förbundet för att arrangera till exempel en manifestation för klimatet. Det kan ske på en fikarast, ett lunchmöte eller efter arbetsdagens slut den 27 september.

För att ansöka om aktivitetsbidrag fyller föreningen i denna blankett och skickar till förbundssekreterare Mahlin Levin

Nyheter

Kristina Taylor föreslås som förbundsordförande

2020-02-04

Sveriges Psykologförbunds valberedning föreslår Kristina Taylor som ny förbundsordförande vid...

Dags att prisa en ung forskare

2020-01-17

Äran och 50 000 kronor ska delas ut till en ung forskare i psykologi. Varje år vid den här tiden ...

Fakturafel för Psykologföretagare

2020-01-17

Medlemmar i Psykologföretagarna har nyligen fått en faktura som avser egenföretagaravgiften. Den...

Rösta på ombud som ska föra din talan på kongressen 2020

2019-12-19

Den 16-17 maj 2020 håller Sveriges Psykologförbund kongress. Då bestämmer kongressombuden vad...

Fem kandidater till posten som förbundsordförande

2019-12-19

Inför valet av förbundsordförande som sker på kongressen den 16-17 maj 2020 har valberedningen få...