2018-08-20

Psykologer deltar i projektet Säker suicidprevention

Syftet med projektet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök, samt bidra till ett strukturerat arbetssätt över hela landet.

Projektet leds av LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag i samverkan med flera professionsförbund där varje förbund bidrar med två granskare.

Nyheter

Ny version av PTP-handboken

2019-01-18

Handboken innehåller rekommendationer framtagna av Sveriges PTP-studierektorer tillsammans med...

Kontrolluppgift om medlemsavgift skickas till Skatteverket

2019-01-15

Under andra halvan av 2018 får du avdrag på medlemsavgiften i Sveriges Psykologförbund. Detta ske...

Stort intresse för nätverket ”Psykologi för hållbar utveckling – PHU”

2019-01-15

Lördagen den 12 januari träffades drygt 40 psykologer som är medlemmar i nätverket ”Psykologi för...

Förbundets förhandlingschef företräder AkademikerAlliansen

2018-12-21

Sveriges Psykologförbunds förhandlingschef Jaime Aleite har tillsammans med Olle Wörman från...

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

2018-11-15

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog...