2018-08-20

Psykologer deltar i projektet Säker suicidprevention

Syftet med projektet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök, samt bidra till ett strukturerat arbetssätt över hela landet.

Projektet leds av LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag i samverkan med flera professionsförbund där varje förbund bidrar med två granskare.

Nyheter

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

2018-11-15

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog...

Minnesord om Lisbeth Palme

2018-10-29

Vi fick nyligen veta att en av förbundets hedersmedlemmar, Lisbeth Palme har avlidit. Många har...

Nationellt nätverksmöte med Sveriges psykologers HBTQ nätverk

2018-10-01

Välkommen till årets nationella nätverksmöte i Stockholm lördagen den 27 oktober!

Projekt för att motverka psykisk ohälsa bland unga

2018-08-23

Vi är stolta över att vårt påbörjade projekt för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga ha...

Psykologer deltar i projektet Säker suicidprevention

2018-08-20

Syftet med projektet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök, sa...