2018-08-20

Psykologer deltar i projektet Säker suicidprevention

Syftet med projektet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök, samt bidra till ett strukturerat arbetssätt över hela landet.

Projektet leds av LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag i samverkan med flera professionsförbund där varje förbund bidrar med två granskare.

Nyheter

Projekt för att motverka psykisk ohälsa bland unga

2018-08-23

Vi är stolta över att vårt påbörjade projekt för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga ha...

Psykologer deltar i projektet Säker suicidprevention

2018-08-20

Syftet med projektet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök, sa...

Förbundets medverkan under EuroPride 2018

2018-07-27

För Sveriges Psykologförbund är likabehandling och respekten för grundläggande mänskliga...

Bristfälligt stöd efter könsbekräftande behandling

2018-07-26

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska personer med könsdysfori och som genomför könsbekräftande...

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...