2021-11-08

Nu är PHU-bloggen igång

Den nationella föreningen ”Psykologer för hållbar utveckling”, PHU, arbetar med att förbättra sociala, ekonomiska och miljömässiga behov för alla människor. Föreningen har nu öppnat en blogg där du kan följa deras arbete på närmare håll.

Klicka här för att komma till bloggen

Föreningens uppgift är att:

  • stimulera och stödja kontakt mellan medlemmarna, på nationell och lokal nivå.
  • följa och stimulera kunskaps- och utvecklingsarbete som berör området hållbar utveckling.
  • bedriva kunskapsspridning bland psykologer och i samhället särskilt till beslutsfattare.
  • aktivt verka för samarbete med övriga personalkategorier inom eller med anknytning till området.
  • Vara ett beredningsorgan till förbundsstyrelsen och kunna på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor
  • på uppdrag av förbundsstyrelsen företräda Sveriges Psykologförbund utåt eller ta beslut i enskilda frågor respektive ärenden.
  • stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen

Vill du veta mer om PHU? Klicka här för att läsa mer och bli medlem i föreningen!

Nyheter

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-23

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Efterlängtad fysisk Rådskonferens efter tre år av digitala möten

2022-05-18

Efter tre år med digitala möten kunde ett 50-tal personer med olika förtroendeuppdrag äntligen...

Vänsterpartiet först ut i Psykologförbundets planerade politikerträffar

2022-05-04

Den 28 april hade Psykologförbundet det första i en rad planerade samtal med politiker från...

Svenska kyrkan: konflikten avblåst

2022-05-04

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har antagit medlarnas bud, och nya kollektivavtal fö...

Nytt avsnitt ute nu av Psykologförbundets podcast!

2022-05-03

Avsnitt två av Psykologförbundets podcast har temat: ”Hur ska vi säkerställa barns och ungas...