2021-11-08

Nu är PHU-bloggen igång

Den nationella föreningen ”Psykologer för hållbar utveckling”, PHU, arbetar med att förbättra sociala, ekonomiska och miljömässiga behov för alla människor. Föreningen har nu öppnat en blogg där du kan följa deras arbete på närmare håll.

Klicka här för att komma till bloggen

Föreningens uppgift är att:

  • stimulera och stödja kontakt mellan medlemmarna, på nationell och lokal nivå.
  • följa och stimulera kunskaps- och utvecklingsarbete som berör området hållbar utveckling.
  • bedriva kunskapsspridning bland psykologer och i samhället särskilt till beslutsfattare.
  • aktivt verka för samarbete med övriga personalkategorier inom eller med anknytning till området.
  • Vara ett beredningsorgan till förbundsstyrelsen och kunna på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor
  • på uppdrag av förbundsstyrelsen företräda Sveriges Psykologförbund utåt eller ta beslut i enskilda frågor respektive ärenden.
  • stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen

Vill du veta mer om PHU? Klicka här för att läsa mer och bli medlem i föreningen!

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...