2019-04-29

Delta i Sveriges Psykologförbunds PTP-enkät

Nu är det återigen dags för Sveriges Psykologförbunds PTP-enkät som undersöker hur PTP-psykologer upplevt sin tjänstgöring.

Enkäten har nyligen skickats ut till alla medlemmar i förbundet som erhöll sin psykologexamen mellan 1 april 2016 och 31 mars 2019. Resultaten av enkäten ger förbundet möjlighet att påverka arbetsgivare och beslutsfattare i både professions- och villkorsfrågor. Resultaten sammanställs i en rapport som presenteras på hemsidan och är tillgänglig för alla. Den senaste rapporten återfinns här.

Om du erhållit din psykologexamen mellan 1 april 2016 och 31 mars 2019 och vill delta i enkäten se till att dina kontaktuppgifter stämmer. Du kan se dem på min sida.

Nyheter

Kristina Taylor föreslås som förbundsordförande

2020-02-04

Sveriges Psykologförbunds valberedning föreslår Kristina Taylor som ny förbundsordförande vid...

Dags att prisa en ung forskare

2020-01-17

Äran och 50 000 kronor ska delas ut till en ung forskare i psykologi. Varje år vid den här tiden ...

Fakturafel för Psykologföretagare

2020-01-17

Medlemmar i Psykologföretagarna har nyligen fått en faktura som avser egenföretagaravgiften. Den...

Rösta på ombud som ska föra din talan på kongressen 2020

2019-12-19

Den 16-17 maj 2020 håller Sveriges Psykologförbund kongress. Då bestämmer kongressombuden vad...

Fem kandidater till posten som förbundsordförande

2019-12-19

Inför valet av förbundsordförande som sker på kongressen den 16-17 maj 2020 har valberedningen få...