2019-04-29

Delta i Sveriges Psykologförbunds PTP-enkät

Nu är det återigen dags för Sveriges Psykologförbunds PTP-enkät som undersöker hur PTP-psykologer upplevt sin tjänstgöring.

Enkäten har nyligen skickats ut till alla medlemmar i förbundet som erhöll sin psykologexamen mellan 1 april 2016 och 31 mars 2019. Resultaten av enkäten ger förbundet möjlighet att påverka arbetsgivare och beslutsfattare i både professions- och villkorsfrågor. Resultaten sammanställs i en rapport som presenteras på hemsidan och är tillgänglig för alla. Den senaste rapporten återfinns här.

Om du erhållit din psykologexamen mellan 1 april 2016 och 31 mars 2019 och vill delta i enkäten se till att dina kontaktuppgifter stämmer. Du kan se dem på min sida.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...