2019-03-21

Stora Psykologpriset 2019 går till Lars-Göran Öst

Lars-Göran Öst, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Stockholms universitet är årets mottagare av Stora Psykologpriset.

Motiveringen lyder:
Årets pristagare har under ett halvt sekel bidragit till kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen inom klinisk psykologi. Som forskare och praktiker har han haft ett mycket stort inflytande, såväl nationellt som internationellt, på utvecklingen av psykologisk behandling. Han har skapat evidensbaserade behandlingsmetoder för ångesttillstånd som spritts över världen och blivit förstahandsval för stora patientgrupper. Pristagaren har starkt bidragit till grunden för en forskningstradition inom området som stimulerat många forskare att fortsätta utveckla och utvärdera behandlingsmetoder av stor betydelse för människors psykiska hälsa.

Stora Psykologpriset på 50 000 kr går till en psykolog som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser. Priset delas ut i regi av Sveriges Psykologförbund med Pearson Assessment och Hogrefe som sponsorer. 

Prisutdelningen sker i närvaro av H.K.H Prins Daniel den 28 mars i anslutning till Psykologikonferensen som går av stapeln 28 - 29 mars i Stockholm.

Tid: 28 mars klockan 18:00
Plats: Clarion Hotel Stockholm

Mer information samt en filmad intervju med pristagaren och de övriga finalisterna finns här

Nyheter

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse och råd

2020-03-16

Inför kongressen 2020 har valberedningen i uppdrag att förbereda val av förbundsordförande och...

Kristina Taylor föreslås som förbundsordförande

2020-02-04

Sveriges Psykologförbunds valberedning föreslår Kristina Taylor som ny förbundsordförande vid...

Dags att prisa en ung forskare

2020-01-17

Äran och 50 000 kronor ska delas ut till en ung forskare i psykologi. Varje år vid den här tiden ...

Fakturafel för Psykologföretagare

2020-01-17

Medlemmar i Psykologföretagarna har nyligen fått en faktura som avser egenföretagaravgiften. Den...

Rösta på ombud som ska föra din talan på kongressen 2020

2019-12-19

Den 16-17 maj 2020 håller Sveriges Psykologförbund kongress. Då bestämmer kongressombuden vad...