2018-05-21

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare från hela landet och kunskaps- och erfarenhetsutbytet blev intensivt. För att fånga upp dessa berättelser för vidare spridning har de nu samlats i en antologi.

Maria Enggren Zavisic, utredare Sveriges Psykologförbund och Annalena Pejok, nätverket för primärvårdspsykologer

Varför har ni gjort den här boken?
Främsta skälet är att det inte finns någon liknande skrift sedan tidigare - Och att det behövs! Psykologers roll i primärvården ser otroligt olika ut i landet och det finns ingen enhetlig eller liktydig uppfattning innehållet i rollen. Avsnitten innehåller ett urval av psykologers berättelser om hur det är att arbeta i primärvården. Allt från Integrerad beteendehälsa till att prata om existentiella frågor i primärvård. Det är ett resultat från den första nätverksträffen för primärvårdspsykologer som arrangerades i Umeå hösten 2017.

Som psykolog på en vårdcentral, kanske utan annan psykologkollega, hur kan jag använda mig av boken? 
Många arbetar ensamma i sin roll som primärvårdspsykolog. Boken kan vara en inspiration till att utveckla sitt arbetssätt. Många av förslagen handlar om att bättre kunna inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag och skapa förutsättningar för teamarbete och bättre vårdflöden.

Hur gör den som vill få tag i boken?
Här kan du ta del av antologins olika kapitel, eller ladda ner hela antologin som PDF

Berätta om Nätverket för primärvårdspsykologer. Hur ser ni i nätverket på psykologens roll i samhället?
Det är idag drygt 400 psykologer som har gått med i nätverket, vilket talar för att det finns ett stort behov av kollegialt utbyte och samhörighet. Det känns positivt att nätverket växer och vi hoppas kunna erbjuda medlemmarna värdefull och användbar information även framöver. Som exempel planeras en ny nätverksträff under hösten 2018. Mer information kommer!

Hur gör man om man vill veta mer, eller gå med i nätverket för primärvårdspsykologer?
Gå in på nätverkets sida här på förbundets hemsida eller maila annalena.pejok@vll.se

Nyheter

Stora Psykologpriset 2019 går till Lars-Göran Öst

2019-03-21

Lars-Göran Öst, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Stockholms universitet är årets...

Till minne av Göran Hornemann

2019-03-20

Tidigare styrelseledamot och vice ordförande Göran Horneman gick bort den 15 februari 2019.

Förbundet välkomnar löneförhandlare på löneutbildningsdag

2019-03-08

Löneförhandlarrollen är ett viktigt förtroendeuppdrag. Därför har Sveriges Psykologförbund en...

Medlemsrådgivningen stänger tidigare 7 mars

2019-03-06

Torsdag den sjunde mars stänger Medlemsrådgivningen tidigare på grund av byte av telefoner....

Är du psykolog och jobbar på Arbetsförmedlingen?

2019-02-22