2018-05-21

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare från hela landet och kunskaps- och erfarenhetsutbytet blev intensivt. För att fånga upp dessa berättelser för vidare spridning har de nu samlats i en antologi.

Maria Enggren Zavisic, utredare Sveriges Psykologförbund och Annalena Pejok, nätverket för primärvårdspsykologer

Varför har ni gjort den här boken?
Främsta skälet är att det inte finns någon liknande skrift sedan tidigare - Och att det behövs! Psykologers roll i primärvården ser otroligt olika ut i landet och det finns ingen enhetlig eller liktydig uppfattning innehållet i rollen. Avsnitten innehåller ett urval av psykologers berättelser om hur det är att arbeta i primärvården. Allt från Integrerad beteendehälsa till att prata om existentiella frågor i primärvård. Det är ett resultat från den första nätverksträffen för primärvårdspsykologer som arrangerades i Umeå hösten 2017.

Som psykolog på en vårdcentral, kanske utan annan psykologkollega, hur kan jag använda mig av boken? 
Många arbetar ensamma i sin roll som primärvårdspsykolog. Boken kan vara en inspiration till att utveckla sitt arbetssätt. Många av förslagen handlar om att bättre kunna inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag och skapa förutsättningar för teamarbete och bättre vårdflöden.

Hur gör den som vill få tag i boken?
Här kan du ta del av antologins olika kapitel, eller ladda ner hela antologin som PDF

Berätta om Nätverket för primärvårdspsykologer. Hur ser ni i nätverket på psykologens roll i samhället?
Det är idag drygt 400 psykologer som har gått med i nätverket, vilket talar för att det finns ett stort behov av kollegialt utbyte och samhörighet. Det känns positivt att nätverket växer och vi hoppas kunna erbjuda medlemmarna värdefull och användbar information även framöver. Som exempel planeras en ny nätverksträff under hösten 2018. Mer information kommer!

Hur gör man om man vill veta mer, eller gå med i nätverket för primärvårdspsykologer?
Gå in på nätverkets sida här på förbundets hemsida eller maila annalena.pejok@vll.se

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...