2018-05-21

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare från hela landet och kunskaps- och erfarenhetsutbytet blev intensivt. För att fånga upp dessa berättelser för vidare spridning har de nu samlats i en antologi.

Maria Enggren Zavisic, utredare Sveriges Psykologförbund och Annalena Pejok, nätverket för primärvårdspsykologer

Varför har ni gjort den här boken?
Främsta skälet är att det inte finns någon liknande skrift sedan tidigare - Och att det behövs! Psykologers roll i primärvården ser otroligt olika ut i landet och det finns ingen enhetlig eller liktydig uppfattning innehållet i rollen. Avsnitten innehåller ett urval av psykologers berättelser om hur det är att arbeta i primärvården. Allt från Integrerad beteendehälsa till att prata om existentiella frågor i primärvård. Det är ett resultat från den första nätverksträffen för primärvårdspsykologer som arrangerades i Umeå hösten 2017.

Som psykolog på en vårdcentral, kanske utan annan psykologkollega, hur kan jag använda mig av boken? 
Många arbetar ensamma i sin roll som primärvårdspsykolog. Boken kan vara en inspiration till att utveckla sitt arbetssätt. Många av förslagen handlar om att bättre kunna inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag och skapa förutsättningar för teamarbete och bättre vårdflöden.

Hur gör den som vill få tag i boken?
Här kan du ta del av antologins olika kapitel, eller ladda ner hela antologin som PDF

Berätta om Nätverket för primärvårdspsykologer. Hur ser ni i nätverket på psykologens roll i samhället?
Det är idag drygt 400 psykologer som har gått med i nätverket, vilket talar för att det finns ett stort behov av kollegialt utbyte och samhörighet. Det känns positivt att nätverket växer och vi hoppas kunna erbjuda medlemmarna värdefull och användbar information även framöver. Som exempel planeras en ny nätverksträff under hösten 2018. Mer information kommer!

Hur gör man om man vill veta mer, eller gå med i nätverket för primärvårdspsykologer?
Gå in på nätverkets sida här på förbundets hemsida eller maila annalena.pejok@vll.se

Nyheter

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

2018-11-15

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog...

Minnesord om Lisbeth Palme

2018-10-29

Vi fick nyligen veta att en av förbundets hedersmedlemmar, Lisbeth Palme har avlidit. Många har...

Nationellt nätverksmöte med Sveriges psykologers HBTQ nätverk

2018-10-01

Välkommen till årets nationella nätverksmöte i Stockholm lördagen den 27 oktober!

Projekt för att motverka psykisk ohälsa bland unga

2018-08-23

Vi är stolta över att vårt påbörjade projekt för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga ha...

Psykologer deltar i projektet Säker suicidprevention

2018-08-20

Syftet med projektet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök, sa...