2021-07-02

Se Psykologförbundets medverkan online i Almedalen

Hur har pandemin påverkat studenternas psykiska hälsa? Hur ska vi öka barn och ungas hälsa och lärande efter pandemin? Dessa två seminarier sänds direkt under Almedalsveckan.

Hur pandemin påverkat studenternas psykiska hälsa och studenthälsans uppdrag


Under Almedalsveckan arrangerar Saco ett digitalt seminarium i Folkhälsodalen. Temat är hur pandemin påverkat studenternas psykiska hälsa och studenthälsans uppdrag. Medverkar gör bland andra Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor.

Samtalet sänds måndag 5 juli, kl. 14.00-14.45.
Här kan du se seminariet i efterhand.

Medverkande:

  • Albert Ohlin, ordförande i Saco studentrådAnders Söderholm, generaldirektör vid UKÄ
  • Kristina Taylor, ordförande i Sveriges psykologförbund
  • Göran Arrius, ordförande i Saco
  • Marie-Louise Hänel Sandström (M) ledamot i utbildningsutskottet
  • Mats Berglund (MP) talesperson för högre utbildning och forskning samt ledamot i socialförsäkringsutskottet

 


 

Hur ska vi öka elevers hälsa och lärande? Hur kan vi hjälpas åt efter pandemin?


Flertalet rapporter har belyst pandemins påverkan på barn och ungas kunskapsinhämtning samt fysiska och psykiska hälsa. Utifrån rapporterna samtalar riksföreningen för skolsköterskor, svenska skolläkarföreningen, Sveriges skolkuratorers förening och Psifos-psykologer i förskola och skola. Professionerna i skolans elevhälsa för dialog om lösningar på framtidens utmaningar i kölvattnet efter pandemin. Utifrån rapporterna samtalar representanter från elevhälsans professionsföreningar.

Samtalet sänds tisdagen den 6 juli 10:00 - 11:00.

Här länken till sändningen av panelsamtalet.

Medverkande:

  • Lena Svedjehed, Leg. psykolog, Psifos-Psykologer i förskola och skola
  • Mia Göransdotter Hammar, Skolsköterska, Riksföreningen för skolsköterskor
  • Anita Englund, Skolläkare, Svenska skolläkarföreningen
  • Hanna Elmlund de Vrij, Skolkurator, Sveriges skolkuratorers förening
Nyheter

Ledare i DN: "Den psykiatriska vården för unga behövde stärkas redan innan corona"

2021-07-21

Barn och unga vuxna är en grupp som tycks ha drabbats särskilt hårt av just ensamhet och inställd...

Stärkt elev- och studenthälsa på agendan i Almedalen

2021-07-06

Både elevhälsan och studenthälsan behöver stärkas och bli mer tillgänglig. Det konstaterades på d...

Se Psykologförbundets medverkan online i Almedalen

2021-07-02

Hur har pandemin påverkat studenternas psykiska hälsa? Hur ska vi öka barn och ungas hälsa och...

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor tar sig in på Dagens Medicins Maktlista

2021-06-23

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor tar sig in på Dagens medicins makthavarlista. En...

Så påverkar regeringens lagförslag dig som psykolog

2021-06-21

Regeringens nya lagförslag om anställningsskydd, omställnings- och kompetensstöd och omställnings...