2020-10-21

Ansvarsfyllda LAS-förhandlingar

LAS-förhandlingarna har skett under stark press. Om inte parterna kommer överens i en förhandlingsuppgörelse införs lagstiftning. Det är alltså två helt centrala frågor som är aktuella just nu; reglerna i LAS och parternas inflytande över villkoren på arbetsmarknaden, d v s det vi kallar den svenska modellen.

Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivarna och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och villkor. Just nu pågår en politisk process om arbetsrätten som innebär att denna unika modell riskerar att försvagas eller sättas ur spel om inte arbetsmarknadens parter tar ett gemensamt ansvar och kommer överens.

Den utredning som presenterats inom ramen för januariavtalet förordar en förändrad lagstiftning som på flera punkter försämrar anställningstryggheten för psykologer. I det nu framförhandlade avtalet blir förutsättningarna för de anställdas trygghet sammantaget bättre än de som presenteras i utredningen.

Sveriges Psykologförbund är medlem i PTK, förhandlings- och samverkansrådet som på privata sektorn förhandlar på uppdrag av 25 fackförbund inom Saco och TCO. En förhandlingsgemenskap som PTK ger mer styrka och kraft i förhandlingar än ett enskilt fackförbund kan ha. Denna kraft är särskilt viktig i den extraordinära situation som råder i Sverige just nu.

Sveriges Psykologförbund menar att det är vårt ansvar som fackförbund att stå upp för den svenska modellen, och detta är huvudskälet till att Psykologförbundet står bakom den lösning som nu har förhandlats fram. Ett annat skäl är att den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv gjort, enligt Psykologförbundets bedömning, är avsevärt mer fördelaktig för psykologer (och för övriga professioner inom PTK) än utredningens förslag om stora förändringar i LAS.

 

Nyheter

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

2021-03-29

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krä...

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...

Vinnaren av Lilla Psykologpriset 2020:"En otrolig belöning!”

2020-12-14

Lilla Psykologpriset 2020 på 10 000 kronor går till psykologstuderande Mamduh Halawa, som läser...