2020-01-17

Dags att prisa en ung forskare

Äran och 50 000 kronor ska delas ut till en ung forskare i psykologi. Varje år vid den här tiden är Sveriges Psykologförbund, tillsammans med Nationalkommittén för psykologi som tillhör Kungliga Vetenskapsakademin, med om att dela ut pris till unga forskare.

-Vi är angelägna om att det delas ut pris till unga framgångsrika forskare i psykologi, därför är vi med om att hålla i organisationen runt priset, säger Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg, som själv kommer att vara på plats på prisutdelningen.

Prisutdelningen sker i samband med symposiet “Sustained motivation and health across the working lifespan”, som äger rum på Kungliga Vetenskapsakademin den 23 januari i Stockholm.

Nationalkommittén för psykologi är slutna till International Council for Science med syftet att främja forskning, utbildning och utveckling inom psykologiämnet,  samt att representera Sverige i den internationella sammanslutningen för psykologisk vetenskap, International Union for Psychological Science.

Mer information om symposiet och prisutdelningen: www.kva.se

Nyheter

Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2020-08-05

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugota...

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.