2020-01-17

Dags att prisa en ung forskare

Äran och 50 000 kronor ska delas ut till en ung forskare i psykologi. Varje år vid den här tiden är Sveriges Psykologförbund, tillsammans med Nationalkommittén för psykologi som tillhör Kungliga Vetenskapsakademin, med om att dela ut pris till unga forskare.

-Vi är angelägna om att det delas ut pris till unga framgångsrika forskare i psykologi, därför är vi med om att hålla i organisationen runt priset, säger Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg, som själv kommer att vara på plats på prisutdelningen.

Prisutdelningen sker i samband med symposiet “Sustained motivation and health across the working lifespan”, som äger rum på Kungliga Vetenskapsakademin den 23 januari i Stockholm.

Nationalkommittén för psykologi är slutna till International Council for Science med syftet att främja forskning, utbildning och utveckling inom psykologiämnet,  samt att representera Sverige i den internationella sammanslutningen för psykologisk vetenskap, International Union for Psychological Science.

Mer information om symposiet och prisutdelningen: www.kva.se

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...