2021-03-29

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krävs också förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt att psykologer i större utsträckning deltar i skolans strategiska arbete.

Utredningen om Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen, SOU 2021:11 har föreslagit en lagstiftning om elevantal per psykolog i elevhälsan. Enligt förslaget ska en psykolog ansvara för max 1 000 elever. Det är dubbelt så många som rekommenderas i ”Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan” som tidigare tagits fram av Psifos (Psykologer i förskola och skola).

- Den här typen av nyckeltal kan vara viktiga för att säkerställa likvärdig tillgång till psykologer, men det är långt ifrån tillräckligt, säger Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor.

- Av lika stor vikt är att skolpsykologer har förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt att de används i skolans strategiska arbete. Detta har också framförts i den referensgrupp till utredningen där Psykologförbundet suttit med.

Psykologförbundet har länge arbetat för att skolpsykologer ska få bättre förutsättningar för att uppfylla psykologprofessionens uppdrag i den samlade elevhälsan. Genom fler psykologer med ledningsansvar (PLA) kan man till exempel garantera systematisk tillgång till psykologisk kunskap och därmed säkerställa att vårdgivaransvaret uppfylls.

Utöver maxantal elever per skolpsykolog föreslår utredningens också en lagstiftning om antal elever när det gäller skolläkare (högst 7 000 elever), skolsköterskor (högst 430 elever) och kurator (högst 400 elever).

Ett välkommet förslag i utredningen är att ta fram ett system för att redovisa personalsituationen i skolan. Det har tidigare varit svårt att få en bild över personalsituationen eftersom huvudmännen inte rapporterat på ett enhetligt sätt.

Här kan du läsa utredningen i sin helhet

Nyheter

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

2021-03-29

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krä...

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...

Vinnaren av Lilla Psykologpriset 2020:"En otrolig belöning!”

2020-12-14

Lilla Psykologpriset 2020 på 10 000 kronor går till psykologstuderande Mamduh Halawa, som läser...