2019-06-13

Din arbetsmiljö är värdefull

Du har väl inte glömt att delta i Psykologförbundets arbetsmiljöenkät? Den mejlades ut den 28 maj till alla yrkesverksamma medlemmar i förbundet. Om du inte hunnit besvara frågorna än, eller inte kan hitta den i din mejlkorg – tveka inte att höra av dig!

Varför är det så viktigt att delta i arbetsmiljöenkäten?

-För att vi vill ha ett så bra underlag som möjligt för att kunna påverka arbetsgivare och beslutsfattare i frågor som rör våra medlemmars arbetsmiljö och arbetsvillkor, säger Elin Eos, Psykologförbundets ombudsman och arbetsmiljöexpert.

Senast Psykologförbundet gjorde en arbetsmiljöundersökning var 2014, då i samarbete med Lunds universitet. I den här enkäten, vill Psykologförbundet fånga upp arbetsmiljöfrågor som är aktuella för medlemmar i dag. 

Enkäten, som består av 75 frågor, tar max 15 minuter att besvara, utlovar Elin Eos.

Om du har frågor om arbetsmiljöenkäten – eller inte fått den – mejla: enkat@psykologforbundet.se För att kontrollera att din e-postadress stämmer gå in på Psykologförbundets hemsida på Min sida och ”ändra uppgifter”.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...