2021-04-13

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag har varje skolpsykolog ansvar för i snitt 1 260 elever, uppger tidningen Dagens Nyheter. "Detta innebär att det inte går att erbjuda barnen en likvärdighet", säger Kristina Taylor, ordförande i Psykologförbundet.

Elevhälsan är kraftigt eftersatt i Sverige. Enligt Kristina Taylor gör skolpsykologer stor nytta om de ges möjlighet att bidra med sina kunskaper på en organisatorisk och strategisk nivå, vilket du kan läsa mer om här.

– På det viset kan psykologen vara värdefull för väldigt många elever, säger hon till Dagens nyheter.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) ser allvarligt på en glesa bemanningen inom elevhälsan. För tidningen berättar hon att kommuner i dag kan få ett särskilt ekonomiskt stöd för att bygga ut elevhälsan – och att tillskottet för en likvärdig skola ska bli större nästa år.

– Det är inte acceptabelt att vissa skolor snålar in på elevhälsan, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till DN.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...