2023-05-25

"Dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet"

Representanter för 40 organisationer, däribland Psykologförbundet, uppmanar i en debattartikel i Dagens Samhälle, att regeringen ska respektera vårdens yrkesetik och därmed dra tillbaka förslagen som rör hälso- och sjukvården i Tidöavtalet.

Debattartikeln ”Rätten till vård på lika villkor”, som publicerats i Dagens Samhälle (25/5), bygger på ett uttalande från Rätt till vård-initiativet, där 40 fack- och professionsförbund, frivilligorganisationer och kyrkor ingår. Undertecknarna av debattartikeln anser att flera förslag i Tidöavtalet skulle leda till ”omfattande försämringar för personer utan uppehållstillstånd”.

Undertecknarna skriver: ”Om dessa förslag genomdrivs kommer de inte bara att leda till inskränkta mänskliga rättigheter och försämrad hälsa för några av de mest utsatta grupperna i Sverige, utan också till risk för en försämrad folkhälsa genom förslagen om ändrad migrations- och integrationspolitik”.

Förslagen står i strid med yrkesetiska koder och de etiska riktlinjer som beslutats och tillämpas inom de vårdprofessionella organisationerna, står det vidare i debattartikeln:

”Om regeringen genomdriver dem, kommer det därför också att utsätta stora och redan mycket pressade yrkesgrupper för en försvårad etisk stress och försämrad arbetsmiljö i deras yrkesgärning”.

Nyheter

"Dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet"

2023-05-25

Representanter för 40 organisationer, däribland Psykologförbundet, uppmanar i en debattartikel i...

"Viktigt att tillsynen fungerar"

2023-05-24

Det är viktigt att samhällets tillsyn av legitimerade yrkesgrupper fungerar liksom att samhällets...

"Låt psykologer vara med att organisera BUP"

2023-05-24

Fler psykologer slutar på BUP i Stockholm än som anställs. Det uppger Sveriges Radios P4 som...

"Vi vill också se en plan för jämlik vård"

2023-05-23

Flera psykologer skriver (SvD debatt) om den ojämlika vården vid psykisk ohälsa och neuropsykiatr...

Facklan till Region Värmlands psykologförening

2023-05-15

Psykologförbundets fackliga pris Facklan går till Region Värmlands psykologförening. Priset, som...