2023-05-25

"Dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet"

Representanter för 40 organisationer, däribland Psykologförbundet, uppmanar i en debattartikel i Dagens Samhälle, att regeringen ska respektera vårdens yrkesetik och därmed dra tillbaka förslagen som rör hälso- och sjukvården i Tidöavtalet.

Debattartikeln ”Rätten till vård på lika villkor”, som publicerats i Dagens Samhälle (25/5), bygger på ett uttalande från Rätt till vård-initiativet, där 40 fack- och professionsförbund, frivilligorganisationer och kyrkor ingår. Undertecknarna av debattartikeln anser att flera förslag i Tidöavtalet skulle leda till ”omfattande försämringar för personer utan uppehållstillstånd”.

Undertecknarna skriver: ”Om dessa förslag genomdrivs kommer de inte bara att leda till inskränkta mänskliga rättigheter och försämrad hälsa för några av de mest utsatta grupperna i Sverige, utan också till risk för en försämrad folkhälsa genom förslagen om ändrad migrations- och integrationspolitik”.

Förslagen står i strid med yrkesetiska koder och de etiska riktlinjer som beslutats och tillämpas inom de vårdprofessionella organisationerna, står det vidare i debattartikeln:

”Om regeringen genomdriver dem, kommer det därför också att utsätta stora och redan mycket pressade yrkesgrupper för en försvårad etisk stress och försämrad arbetsmiljö i deras yrkesgärning”.

Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...