2020-05-16

Eva Tideman och Stefan Jern utses till hedersledamöter

Enligt Sveriges Psykologförbunds stadgar kan hedersledamot utses, ”som gjort sig synnerligen förtjänt därav.” Kongressen 2020 antog med acklamation förbundsstyrelsen förslag att kalla Eva Tideman och Stefan Jern till hedersledamöter av Sveriges Psykologförbund.


Eva Tideman
är specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi och docent vid Lunds universitet. Hon har ett långvarigt engagemang för barns rättigheter och möjligheter och i psykologins tjänst. Eva har också forskat och undervisat inom området på psykologutbildningen i Lund i 20 år, samt varit med och skrivit böcker om evidensbaserad elevhälsa och testning av barn- och ungdomar. Eva Tideman har också spelat en stor roll för psykologprofessionen då hon översätt och utprövat en mängd av de vanligaste testinstrumenten och skattningsskalorna som används vid psykologisk utredning av barn.

Stefan Jern har från mitten av 60-talet och fram till idag engagerat sig i Sveriges Psykologförbund och i viktiga frågor för psykologer och psykologin såväl nationellt som internationellt. I sitt arbete har Stefan Jern bidragit i villkorsfrågor såväl som professionsfrågor. Han har varit initiativtagare till arbetet med Sveriges Psykologförbunds etiska principer, psykologers specialistutbildning, IHPU och arbetet med EuroPsy. Tillika har han suttit som expert i utredningar initierade av myndigheter och departement. På senare år har han även engagerat sig i utlandsutbildade psykologers möjlighet till legitimation.

Nyheter

Vinnaren av Lilla Psykologpriset 2020:"En otrolig belöning!”

2020-12-14

Lilla Psykologpriset 2020 på 10 000 kronor går till psykologstuderande Mamduh Halawa, som läser...

Ny psykologisajt för unga

2020-12-11

Nu lanseras sajten Psykologiguiden UNG, som vänder sig till unga mellan 13 och 19 år. Innehållet...

Ny medlemsavgift från 1 januari 2021

2020-11-18

Sveriges Psykologförbunds kongress 2020 har beslutat att yrkesverksamma medlemmar ska ha en...

Unik tjänst som specialistpsykolog – först i Sverige

2020-11-06

Aldrig tidigare har en kommun haft en tjänst som specialistpsykolog inom pedagogisk psykologi....

Psykologförbundet tar dataintrånget hos det finska psykiatricentret Vastaamo på största allvar

2020-10-26

- Det är väldigt oroväckande att något sådant kan hända, säger förbundets ordförande Kristina...