2020-05-16

Eva Tideman och Stefan Jern utses till hedersledamöter

Enligt Sveriges Psykologförbunds stadgar kan hedersledamot utses, ”som gjort sig synnerligen förtjänt därav.” Kongressen 2020 antog med acklamation förbundsstyrelsen förslag att kalla Eva Tideman och Stefan Jern till hedersledamöter av Sveriges Psykologförbund.


Eva Tideman
är specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi och docent vid Lunds universitet. Hon har ett långvarigt engagemang för barns rättigheter och möjligheter och i psykologins tjänst. Eva har också forskat och undervisat inom området på psykologutbildningen i Lund i 20 år, samt varit med och skrivit böcker om evidensbaserad elevhälsa och testning av barn- och ungdomar. Eva Tideman har också spelat en stor roll för psykologprofessionen då hon översätt och utprövat en mängd av de vanligaste testinstrumenten och skattningsskalorna som används vid psykologisk utredning av barn.

Stefan Jern har från mitten av 60-talet och fram till idag engagerat sig i Sveriges Psykologförbund och i viktiga frågor för psykologer och psykologin såväl nationellt som internationellt. I sitt arbete har Stefan Jern bidragit i villkorsfrågor såväl som professionsfrågor. Han har varit initiativtagare till arbetet med Sveriges Psykologförbunds etiska principer, psykologers specialistutbildning, IHPU och arbetet med EuroPsy. Tillika har han suttit som expert i utredningar initierade av myndigheter och departement. På senare år har han även engagerat sig i utlandsutbildade psykologers möjlighet till legitimation.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...