2023-05-15

Facklan till Region Värmlands psykologförening

Psykologförbundets fackliga pris Facklan går till Region Värmlands psykologförening. Priset, som delades ut den 13 maj på Psykologförbundets kongress, togs emot av Oskar Eriksson, lokalt fackligt ombud och medlem i föreningen.

Då ingen från Region Värmlands psykologförenings styrelse hade möjlighet att närvara fick kongressombudet Oskar Eriksson, som under många år varit föreningens ordförande respektive vice ordförande, ta på sig uppdraget.

– Nu är det ju inte jag som ska ta åt mig äran, men jag vill ändå passa på att säga några saker. Vi har i vår förening en historik av att ha många engagerade medlemmar, vi är lite av en facklig skola. En bidragande orsak är att vi har och haft flera drivna människor, som till exempel Ulrika Sharifi, sade Oskar Eriksson.

Ulrika Sharifi, ordförande i Region Värmlands psykologförening, var tidigare 1:e vice ordförande i Psykologförbundets styrelse, och var även en av initiativtagarna till Facklan. Priset togs fram för att uppmärksamma och uppmuntra det arbete som förbundets fackligt förtroendevalda utför.

På frågan hur nuvarande förbundsstyrelse landade i att tilldela Region Värmlands psykologförening Facklan, svarar styrelseledamoten Isabel Khoure så här: 

– Det är sällan enkelt att göra ett urval när vi har förmånen att ha många lämpliga kandidater till denna utmärkelse. I slutändan var det noga genomgångar av de olika lokalföreningarnas verksamhetsberättelser och ansökningar om aktivitetsbidrag som blev grunden till det första urvalet. Därefter genomfördes intervjuer för ökad insyn i hur föreningarna arbetat. Sedan hoppas jag att vår motivering talar för sig själv.

I motiveringen:

”Region Värmlands psykologförening har trots glesbygd, långa avstånd och lägre antal psykologer samt växlingar i engagemang lyckats arbeta långsiktigt för att möta alla psykologer i regionen, från utbildning och genom hela yrkeslivet. Fokus har legat på rekrytering, ett starkt arbete med karriärvägar gentemot regionen och goda arbetsvillkor.”

Att det fackliga arbetet inte är ”grå betong och regler utan en möjlighet att påverka arbetsmiljö, få ett meningsfyllt arbete och slippa etisk stress” finns också med i motiveringen. Förbundsstyrelsen lyfter föreningens arbete med att knyta samman lokalt/regionalt med centralt fackligt arbete.

Facklan-priset instiftades 2020 av dåvarande förbundsstyrelse. Första pristagare var Västerbottens psykologförening; föreningens mångårige ordförande Yannick Kercoff tog emot priset på Psykologförbundets digitala kongress. Att Facklan skulle delas ut också på årets kongress var en självklarhet, förklarar Isabel Kohure:

– Det lokalfackliga arbetet utgör grunden i hela vår organisation. Sveriges Psykologförbund skulle inte vara vad det är utan de förtroendevalda, som arbetar för att få våra medlemmars röster hörda. Detta vill vi fortsatt uppmärksamma och stärka med denna utmärkelse.

Nyheter

Erik Andersson får Stora Psykologpriset 2023

2023-09-20

Årets vinnare av Stora Psykologpriset 2023 är Erik Andersson, psykolog, PhD, docent i klinisk...

Tre finalister till Stora Psykologpriset 2023

2023-09-08

Juryn till Stora Psykologpriset konstaterar att samtliga 21 nominerade psykologer ”imponerar stor...

Anmälningsplikten strider mot mänskliga rättigheter och vår yrkesetik

2023-09-01

Trots massiv kritik från bland andra Saco, samt de 21 fackförbund som ingår i federationen, välje...

Nordiska etikråden på EFPA-kongressen

2023-07-06

På EFPA:s internationella psykologkongress (ECP), som pågår denna vecka i Brighton, samlas...

Psykologförbundet i Almedalen 2023: ”Hoppfullt att vi är så många som vill bidra och samarbeta”

2023-07-06

Almedalen är över för den här gången. På plats för att förankra förbundets prioriterade frågor oc...