2019-12-19

Fem kandidater till posten som förbundsordförande

Inför valet av förbundsordförande som sker på kongressen den 16-17 maj 2020 har valberedningen fått in 25 förslag från medlemmar.

Flera förslag gällde samma personer och totalt blev det sex kandidater.
Ett avhopp har lett till att följande fem psykologer ställer upp till val:

Ulrika Sharifi: psykolog i Region Värmland och 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen

Kristina Taylor: skolpsykolog och ordförande i Sveriges Psykologförbunds Etikråd 

Andreas Karlsson: adjunkt vid Mittuniversitetet

Bo Blåvarg: verksamhetschef vid Ersta Diakoni

Magnus Rydén: utbildningsledare på Arbetsförmedlingen och ledamot i förbundsstyrelsen


Kandidaterna har intervjuats av valberedningen och i april kommer valberedningens förslag till ordförande att bli officiellt.

Läs Psykologtidningens artikel 

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...