2019-12-19

Fem kandidater till posten som förbundsordförande

Inför valet av förbundsordförande som sker på kongressen den 16-17 maj 2020 har valberedningen fått in 25 förslag från medlemmar.

Flera förslag gällde samma personer och totalt blev det sex kandidater.
Ett avhopp har lett till att följande fem psykologer ställer upp till val:

Ulrika Sharifi: psykolog i Region Värmland och 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen

Kristina Taylor: skolpsykolog och ordförande i Sveriges Psykologförbunds Etikråd 

Andreas Karlsson: adjunkt vid Mittuniversitetet

Bo Blåvarg: verksamhetschef vid Ersta Diakoni

Magnus Rydén: utbildningsledare på Arbetsförmedlingen och ledamot i förbundsstyrelsen


Kandidaterna har intervjuats av valberedningen och i april kommer valberedningens förslag till ordförande att bli officiellt.

Läs Psykologtidningens artikel 

Nyheter

Dags att prisa en ung forskare

2020-01-17

Äran och 50 000 kronor ska delas ut till en ung forskare i psykologi. Varje år vid den här tiden ...

Fakturafel för Psykologföretagare

2020-01-17

Medlemmar i Psykologföretagarna har nyligen fått en faktura som avser egenföretagaravgiften. Den...

Rösta på ombud som ska föra din talan på kongressen 2020

2019-12-19

Den 16-17 maj 2020 håller Sveriges Psykologförbund kongress. Då bestämmer kongressombuden vad...

Fem kandidater till posten som förbundsordförande

2019-12-19

Inför valet av förbundsordförande som sker på kongressen den 16-17 maj 2020 har valberedningen få...

Sacos nya undersökning visar stort engagemang i klimatfrågan

2019-09-27

Idag släpper Saco en ny undersökning om miljö- och klimatfrågan som visar att en tydlig majoritet...