2019-12-19

Fem kandidater till posten som förbundsordförande

Inför valet av förbundsordförande som sker på kongressen den 16-17 maj 2020 har valberedningen fått in 25 förslag från medlemmar.

Flera förslag gällde samma personer och totalt blev det sex kandidater.
Ett avhopp har lett till att följande fem psykologer ställer upp till val:

Ulrika Sharifi: psykolog i Region Värmland och 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen

Kristina Taylor: skolpsykolog och ordförande i Sveriges Psykologförbunds Etikråd 

Andreas Karlsson: adjunkt vid Mittuniversitetet

Bo Blåvarg: verksamhetschef vid Ersta Diakoni

Magnus Rydén: utbildningsledare på Arbetsförmedlingen och ledamot i förbundsstyrelsen


Kandidaterna har intervjuats av valberedningen och i april kommer valberedningens förslag till ordförande att bli officiellt.

Läs Psykologtidningens artikel 

Nyheter

Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2020-08-05

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugota...

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.