2022-09-08

Finalister till Lilla Psykologpriset 2022

Finalister till Lilla Psykologpriset 2022 är Emma Byggeth, Kosmo Barkat Ullah och Sebastian Zinfandel.

Priset på 10 000 kr instiftades 2017 och tilldelas en psykologstudent som under sin studietid bidragit till att förbättra människors livskvalitet.

Nedan presenteras finalisterna med juryns motiveringar:

Emma Byggeth

Nomineringstexten som lyfter Emma belyser hur hon genom flera olika roller i studentföreningar och utskott gjort ett drivet jobb i att sprida psykologisk kunskap och öka sina medstudenters engagemang. Hon beskrivs som studiesocialt engagerad och att hon därigenom gjort viktig skillnad för studenternas upplevelse av studentlivet. Emma beskrivs ha ett brinnande klimatengagemang som utöver att bidra till utvecklandet av universitetets hållbarhetsarbete dessutom direkt hjälpt studenter med psykisk ohälsa kopplat till klimatkrisen. Emma har genom föreläsningar på universitetet och samarbeten med organisationer hjälpt både individer och samhälle att hantera klimatförändringarna. Dessutom beskrivs hon genom sitt examensarbete ha bidragit till att tillgängliggöra behandling via internet – något som pandemin tydliggjort vikten av.

Juryn anser att Emma genom sina gärningar visar på såväl starkt ideellt engagemang som en drivkraft att förebygga och motverka ohälsa.

Kosmo Barkat Ullah

I nomineringen beskrivs Kosmo som en person med ”en stark vilja att hjälpa andra” och som ”ett bra föredöme för hur man lever i harmoni med andra människor och visar empati i vardagen”. Exemplen på detta som ges i nomineringen är många: Kosmo är ordförande för föreningen Linnéuniversitetets psykologstudenter, och tillika för Psykologförbundets studentförening vid samma universitet. Den senare har Kosmo varit ledande i att väcka till liv efter att föreningen under en period varit vilande. I båda dessa roller och sammanhang beskrivs att Kosmo på ett kreativt och nytänkande sätt entusiasmerar andra studenter och arrangerar en mängd olika aktiviteter och mötesplatser, samt visar på ”värme, kunskap och engagemang som studerandekamrat såväl som ledare”. Vid sidan av sina studier har Kosmo utvecklat ett nytt psykologiskt coachingprogram framtaget för att motverka ofrivillig ensamhet i samhället.
Juryn anser att den röda tråden i Kosmos nominering av att ta ansvar för det kollektiva, och att bidra till en tillvaro av gemenskap och mening, gör honom till en självklar finalist.

Sebastian Zinfandel

I nomineringen presenteras Sebastian som en djupt engagerad student som har visat på ett brett engagemang, med erfarenheter som styrelseledamot för Röda Korsets ungdomsförbund i Lund och verksamhetschef för Jourhavande Kompis, en stödchatt för unga. Sebastian har vidare utformat gruppsamtal för ensamkommande via Röda Korset i Helsingborg. I nomineringen beskrivs att Sebastian ser det ”som sin livsgärning att förbättra livskvalitet för utsatta människor”. Samtidigt beskrivs han som “öppen, inkluderande, och angelägen om att alla röster ska höras.” Under sin studietid har Sebastian öppnat upp möjligheter för medstudenter och framtida kollegor genom sin praktik i Rwanda, där de kontakter Sebastian etablerat har lett till praktikmöjligheter för fler studenter från Lund. Sebastian har också skapat en grupp för psykologer intresserade av internationellt humanitärt arbete, där han har hållit frågestunder med olika psykologer med erfarenhet inom ämnet.

Sebastian nomineras av juryn för sitt omfattande engagemang, särskilt i sina humanitära åtaganden vilka visar på ett genuint driv att värna utsatta personer i samhället.


 

Juryns motivering till finalister av årets Lilla Psykologpriset

Sveriges Psykologförbund i jurysamarbete med förbundets Studeranderåd samt Psykologstudent Sverige vill fortsatt uppmärksamma psykologstudenter som gör insatser vid och för de olika psykologprogrammen, samt för och med sina medstudenter. I år kan Lilla Psykologpriset lyckligt nog delas ut vid en fysisk PS-sammankomst, men sviterna av de långvariga pandemirestriktionerna som slagit hårt mot så många kvarstår. Inte minst gäller detta gruppen studenter, som har behövt påbörja eller fullfölja sina studier i motvind, med större risk för ensamhet, isolering och en ofta svagare eller utebliven känsla av sammanhang och gemenskap.

Utöver denna form av ideellt engagemang för studentlivet önskar juryn i år särskilt visa uppskattning för studenter som gjort insatser för utsatta grupper i samhället. Vi lever i en tid som på många och svåra sätt utmanar människors välmående och hälsa. Att studenter och blivande psykologer och forskare ger av sin tid och sitt engagemang för att förebygga och motverka ohälsa är hoppfullt och viktigt.

Vi önskar att detta pris och alla de som nominerats – samtliga mycket välförtjänta – inspirerar fler att gå samma väg!

Juryn består av förbundsordförande, ordförande till studeranderådet samt en representant från PS22.

Nyheter

Erik Andersson får Stora Psykologpriset 2023

2023-09-20

Årets vinnare av Stora Psykologpriset 2023 är Erik Andersson, psykolog, PhD, docent i klinisk...

Tre finalister till Stora Psykologpriset 2023

2023-09-08

Juryn till Stora Psykologpriset konstaterar att samtliga 21 nominerade psykologer ”imponerar stor...

Anmälningsplikten strider mot mänskliga rättigheter och vår yrkesetik

2023-09-01

Trots massiv kritik från bland andra Saco, samt de 21 fackförbund som ingår i federationen, välje...

Nordiska etikråden på EFPA-kongressen

2023-07-06

På EFPA:s internationella psykologkongress (ECP), som pågår denna vecka i Brighton, samlas...

Psykologförbundet i Almedalen 2023: ”Hoppfullt att vi är så många som vill bidra och samarbeta”

2023-07-06

Almedalen är över för den här gången. På plats för att förankra förbundets prioriterade frågor oc...