2020-05-16

Följ kongressen 2020 live

Under helgen 16-17 maj sker Sveriges Psykologförbunds kongress. Det är förbundets högst beslutande organ och under dessa dagar fattas beslut om förbundets huvudsakliga inriktning och prioriteringar under den kommande kongressperioden.

På vår kongresswebb har du möjlighet att följa Sveriges Psykologförbunds kongress i realtid. Sändningen kommer även att ligga kvar så att du i efterhand kan se vilka beslut som fattades. 

Nyheter

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.

Hjärtligt välkommen - Sveriges Psykologförbunds nya ordförande - Kristina Taylor!

2020-05-17

Kongress 2020 valde på söndagen Kristina Taylor som ny ordförande för Sveriges Psykologförbund.