2020-05-16

Följ kongressen 2020 live

Under helgen 16-17 maj sker Sveriges Psykologförbunds kongress. Det är förbundets högst beslutande organ och under dessa dagar fattas beslut om förbundets huvudsakliga inriktning och prioriteringar under den kommande kongressperioden.

På vår kongresswebb har du möjlighet att följa Sveriges Psykologförbunds kongress i realtid. Sändningen kommer även att ligga kvar så att du i efterhand kan se vilka beslut som fattades. 

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...