2023-01-20

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade Psykologförbundet och andra professionsorganisationer för ett första av flera möten om utmaningarna i arbetet med den psykiska hälsan.

Diskussionen rörde hur ett verkligt patientcentrerat arbetssätt, som samtidigt är tillräckligt nationellt jämlikt, kan bli verklighet. Samtalet om att gränsdragningar mellan vårdnivåer, huvudmän, verksamheter och professioner bör utgår från hur alla kan bidra snarare än vad de inte kan göra blev ett viktigt inslag.

Kopplat till det samtalades om effektiv och hållbar samverkan mellan olika verksamheter i hälso- och sjukvården och andra relevanta samhällsaktörer, som skola, socialtjänst, arbetsplatser.

Deltagande professionsorganisationer är, utöver Psykologförbundet, Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Svenska Psykiatriska Föreningen.

 

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...