2018-12-21

Förbundets förhandlingschef företräder AkademikerAlliansen

Sveriges Psykologförbunds förhandlingschef Jaime Aleite har tillsammans med Olle Wörman från Civilekonomerna blivit utsedd till AkademikerAlliansens företrädare vid förhandling och tecknande av kollektivavtal om löner och andra villkor. Uppdraget gäller på två år.

- Det är ett spännande uppdrag som jag ser fram mot att fullfölja. Vårt fokus just nu är att tillsammans med arbetsgivarna utvärdera de befintliga avtalen. Vi behöver se över vilken effekt de har i praktiken och se till att de efterlevs, säger Jaime.

Organisationen består av 17 Sacoförbund och är en förhandlingssamverkan för akademiker på den kommunala/landstingskommunala sektorn. Syftet är att driva gemensamma förhandlingar på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta som motparter. AkademikerAlliansen företräder  ca 55 000 akademiker.

- För att öka attraktionskraften för akademiker att söka sig till kommuner och landsting är det nödvändigt att översynen sker kontinuerligt och är en naturlig del av det löpande arbetet, berättar Jaime.   

Bild på förhandlingschef Jaime Aleite

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...