2018-12-21

Förbundets förhandlingschef företräder AkademikerAlliansen

Sveriges Psykologförbunds förhandlingschef Jaime Aleite har tillsammans med Olle Wörman från Civilekonomerna blivit utsedd till AkademikerAlliansens företrädare vid förhandling och tecknande av kollektivavtal om löner och andra villkor. Uppdraget gäller på två år.

- Det är ett spännande uppdrag som jag ser fram mot att fullfölja. Vårt fokus just nu är att tillsammans med arbetsgivarna utvärdera de befintliga avtalen. Vi behöver se över vilken effekt de har i praktiken och se till att de efterlevs, säger Jaime.

Organisationen består av 17 Sacoförbund och är en förhandlingssamverkan för akademiker på den kommunala/landstingskommunala sektorn. Syftet är att driva gemensamma förhandlingar på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta som motparter. AkademikerAlliansen företräder  ca 55 000 akademiker.

- För att öka attraktionskraften för akademiker att söka sig till kommuner och landsting är det nödvändigt att översynen sker kontinuerligt och är en naturlig del av det löpande arbetet, berättar Jaime.   

Bild på förhandlingschef Jaime Aleite

Nyheter

Var med och påverka förbundets utveckling!

2019-06-14

Hur ska framtidens Psykologförbund se ut för att ge nytta till dig som medlem? Sedan en tid...

Din arbetsmiljö är värdefull

2019-06-13

Du har väl inte glömt att delta i Psykologförbundets arbetsmiljöenkät? Den mejlades ut den 28 maj...

Varsel på Karolinska Sjukhuset

2019-05-16

Det har lagts ett varsel på Karolinska Sjukhuset som omfattar 550 av sjukhusets medarbetare....

Psykologiguiden firar 10 år och 2 miljoner besökare

2019-05-15

2009 lanserades Sveriges första heltäckande psykologiportal på internet, Psykologiguiden.se med...

Delta i Sveriges Psykologförbunds PTP-enkät

2019-04-29

Nu är det återigen dags för Sveriges Psykologförbunds PTP-enkät som undersöker hur PTP-psykologer...