2018-12-21

Förbundets förhandlingschef företräder AkademikerAlliansen

Sveriges Psykologförbunds förhandlingschef Jaime Aleite har tillsammans med Olle Wörman från Civilekonomerna blivit utsedd till AkademikerAlliansens företrädare vid förhandling och tecknande av kollektivavtal om löner och andra villkor. Uppdraget gäller på två år.

- Det är ett spännande uppdrag som jag ser fram mot att fullfölja. Vårt fokus just nu är att tillsammans med arbetsgivarna utvärdera de befintliga avtalen. Vi behöver se över vilken effekt de har i praktiken och se till att de efterlevs, säger Jaime.

Organisationen består av 17 Sacoförbund och är en förhandlingssamverkan för akademiker på den kommunala/landstingskommunala sektorn. Syftet är att driva gemensamma förhandlingar på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta som motparter. AkademikerAlliansen företräder  ca 55 000 akademiker.

- För att öka attraktionskraften för akademiker att söka sig till kommuner och landsting är det nödvändigt att översynen sker kontinuerligt och är en naturlig del av det löpande arbetet, berättar Jaime.   

Bild på förhandlingschef Jaime Aleite

Nyheter

Kontrolluppgift om medlemsavgift skickas till Skatteverket

2019-01-15

Under andra halvan av 2018 får du avdrag på medlemsavgiften i Sveriges Psykologförbund. Detta ske...

Stort intresse för nätverket ”Psykologi för hållbar utveckling – PHU”

2019-01-15

Lördagen den 12 januari träffades drygt 40 psykologer som är medlemmar i nätverket ”Psykologi för...

Förbundets förhandlingschef företräder AkademikerAlliansen

2018-12-21

Sveriges Psykologförbunds förhandlingschef Jaime Aleite har tillsammans med Olle Wörman från...

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

2018-11-15

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog...

Minnesord om Lisbeth Palme

2018-10-29

Vi fick nyligen veta att en av förbundets hedersmedlemmar, Lisbeth Palme har avlidit. Många har...