2018-12-21

Förbundets förhandlingschef företräder AkademikerAlliansen

Sveriges Psykologförbunds förhandlingschef Jaime Aleite har tillsammans med Olle Wörman från Civilekonomerna blivit utsedd till AkademikerAlliansens företrädare vid förhandling och tecknande av kollektivavtal om löner och andra villkor. Uppdraget gäller på två år.

- Det är ett spännande uppdrag som jag ser fram mot att fullfölja. Vårt fokus just nu är att tillsammans med arbetsgivarna utvärdera de befintliga avtalen. Vi behöver se över vilken effekt de har i praktiken och se till att de efterlevs, säger Jaime.

Organisationen består av 17 Sacoförbund och är en förhandlingssamverkan för akademiker på den kommunala/landstingskommunala sektorn. Syftet är att driva gemensamma förhandlingar på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta som motparter. AkademikerAlliansen företräder  ca 55 000 akademiker.

- För att öka attraktionskraften för akademiker att söka sig till kommuner och landsting är det nödvändigt att översynen sker kontinuerligt och är en naturlig del av det löpande arbetet, berättar Jaime.   

Bild på förhandlingschef Jaime Aleite

Nyheter

Stora Psykologpriset 2019 går till Lars-Göran Öst

2019-03-21

Lars-Göran Öst, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Stockholms universitet är årets...

Till minne av Göran Hornemann

2019-03-20

Tidigare styrelseledamot och vice ordförande Göran Horneman gick bort den 15 februari 2019.

Förbundet välkomnar löneförhandlare på löneutbildningsdag

2019-03-08

Löneförhandlarrollen är ett viktigt förtroendeuppdrag. Därför har Sveriges Psykologförbund en...

Medlemsrådgivningen stänger tidigare 7 mars

2019-03-06

Torsdag den sjunde mars stänger Medlemsrådgivningen tidigare på grund av byte av telefoner....

Är du psykolog och jobbar på Arbetsförmedlingen?

2019-02-22