2023-02-16

Förbundsordförande Kristina Taylor besökte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor besökte Socialdepartementet och socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson den 15 februari.

Ministrarna var framför allt nyfikna på förbundets och psykologprofessionens syn på hur den psykiska ohälsan kan åtgärdas. Kristina pekade på behovet av att stärka tillgången till psykologer och psykologisk behandling inom såväl den specialiserade sjukvården som primärvården – och att det ges ökat utrymme för det mänskliga mötet.

Som konkreta åtgärder lyfte Kristina bland annat inrättande av PLA-befattningar, offentlig reglering av psykologernas specialistutbildning, att psykologisk kompetens ska ingå primärvårdens grunduppdrag och ökad styrning mot team och samverkan.

 

Nyheter

Primärvårdspsykologer arrangerade träff i Göteborg

2023-03-27

Nätverket för primärvårdspsykologer inom Psykologförbundet arrangerade kompetens- och nätverksträ...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2023-03-22

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

Kollektivavtalet - för en tryggare anställning

2023-03-17

Den 17 mars firar vi Kollektivavtalets dag! Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av...

Förbundsordförande Kristina Taylor besökte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

2023-02-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor besökte Socialdepartementet och socialminister Jako...

Förbundsordförande Kristina Taylor intervjuas i Sveriges Radio med anledning av bristerna i barnpsykiatrin

2023-02-15

Det är allvarligt att det erbjuds behandling som inte ger effekt eller följer riktlinjerna, säger...