2023-02-15

Förbundsordförande Kristina Taylor intervjuas i Sveriges Radio med anledning av bristerna i barnpsykiatrin

Det är allvarligt att det erbjuds behandling som inte ger effekt eller följer riktlinjerna, säger Kristina Taylor i dagens intervju i Sveriges Radio. Låt psykologerna få använda sin kompetens uppmanar hon arbetsgivare och politiker.

Här kan du läsa rapporten som Kristina Taylor refererar till

Psykologförbundet har genomfört en undersökning där 950 psykologer verksamma med behandling av barn och ungdomar ger sin syn på situationen i vården. Undersökningen bekräftar att psykologisk behandling på många håll inte är prioriterad.

Endast 16 procent av psykologerna inom BUP uppger att patienterna alltid får träffa en psykolog för en första bedömning. Bara en tredjedel av psykologerna inom specialistvården instämmer helt i att de kan jobba evidensbaserat med psykologisk behandling. Vår undersökning visar också att det är svårt för psykologer att skapa förståelse för förbättring - en av fem psykologer uppger att deras chef inte har tillräcklig kunskap om psykologisk behandling.


Urval av förbundets tidigare aktiviter inom samma ämne

Nyheter

Primärvårdspsykologer arrangerade träff i Göteborg

2023-03-27

Nätverket för primärvårdspsykologer inom Psykologförbundet arrangerade kompetens- och nätverksträ...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2023-03-22

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

Kollektivavtalet - för en tryggare anställning

2023-03-17

Den 17 mars firar vi Kollektivavtalets dag! Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av...

Förbundsordförande Kristina Taylor besökte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

2023-02-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor besökte Socialdepartementet och socialminister Jako...

Förbundsordförande Kristina Taylor intervjuas i Sveriges Radio med anledning av bristerna i barnpsykiatrin

2023-02-15

Det är allvarligt att det erbjuds behandling som inte ger effekt eller följer riktlinjerna, säger...