2022-06-28

Här är evenemangen som Psykologförbundet deltar i under Almedalsveckan

Måndag 4 juli

13:00 - 14:00

Hur kan vi vända trenden för psykisk ohälsa hos unga?

Ämne: Barn/ungdom, Forskning

Arrangör: Forte - Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd

Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum, "Bildstenshallen"  

Beskrivning av samhällsfrågan:

Ledsen för det mesta, sömnproblem nästan varje dag, oro och ångest. En verklighet för många barn och unga. Vad kan orsakerna bakom problemen vara och på vilket sätt kan vi stärka ungas välbefinnande?

Utökad information om evenemanget:

De allra flesta barn och unga vuxna har ett gott psykiskt välbefinnande. Men dagliga psykiska besvär ökar enligt nationella undersökningar. Dubbelt så många flickor, unga kvinnor och män upplever ångest, oro och nedstämdhet jämfört med för tio år sedan. Det gör Sverige till ett av Europas länder med högst andel unga som inte mår bra. Att fler behöver stöd märks även i vården, där besöken för ångesttillstånd och ADHD ökat kraftigt. Uppskattningar visar att det ändå finns många unga med depression och ångest som inte söker hjälp och får vård. Det är också viktigt att arbeta förebyggande med unga barn tidigt redan i förskolan. Vad kan orsakerna vara bakom ökningen? Behövs en tydligare gränsdragning mellan hälsa och ohälsa? Hur kan vi sätta in resurser på rätt ställen och för rätt individer? På vilket sätt kan olika aktörer stärka ungas välbefinnande? Och vad säger de unga själva? Välkommen till Fortes forskarseminarium om psykisk hälsa!

Medverkande:

Christina Dalman, professor och överläkare Region Stockholm, Karolinska institutet
Anna Sarkadi, professor och specialist i socialmedicin, Uppsala universitet
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
Chiara Bergmark, förbundsordförande, Elevernas riksförbund
Thomas Lindén, avdelningschef kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
Kristina Taylor, skolpsykolog och ordförande, Psykologförbundet
Fredrik Lindencrona, FoU-ansvarig inom Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
Jonas Björck, generaldirektör, Forte
Moderator: Mia Odabas

Evenemangsinformation:

Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
Event ID: 65785
Språk: Svenska
Förtäring: Nej

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Kruna Madunic, Forte
Andreas Nilsson, Forte

Hemsida: 

https://forte.se/om-forte/sarskilda-satsningar/psykisk-halsa/

Twitter: @forteforskning

 


 

Måndag 4 juli

15:00 -16:00

Ökar skolan den psykiska ohälsan bland unga?

Ämne: Barn/ungdom, Utbildning

Arrangör: Mind, Sveriges Elevkårer

Plats: Hästgatan 2,

Beskrivning av samhällsfrågan:

Allt fler barn och unga uppger att de lider av psykiska besvär. Undersökningar har pekat ut skolstressen som den enskilt viktigaste orsaken till barn och ungas psykiska ohälsa. Vilken roll spelar skolan för barn och ungas psykiska hälsa?

Utökad information om evenemanget:

Skolans utformning och elevernas kunskap, arbetsmiljö, stress och tillgång till stöd är några av de nedslag som kommer göras under ett rappt samtal som avslutas med varmpratsmingel. Samtidigt går en betydande andel av alla barn inte ut grundskolan med fullständiga betyg och ännu fler unga står utan gymnasieexamen. Alla är rörande överens om skolans avgörande roll för barn och ungas framtidsutsikter – men vilka förutsättningar skapar skolan för psykiskt välbefinnande bland barn och unga? Bär skolan rentav ansvaret för ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga? Vad är i så fall grundproblemen, vilka konsekvenser får de och vad kan vi göra år det? Välkomna att delta i ett samtal med experter inom skola och psykisk hälsa.

Medverkande:

Josefine Fälth, Ordförande, Sveriges elevkårer
Karin Schulz, Generalsekreterare, Mind
Pernilla Baralt, Generalsekreterare, UNICEF Sverige
Anders W Jonsson, Riksdagsledamot och gruppledare, Centerpartiet
Gunilla Svantorp, Riksdagsledamot och ordförande i Utbildningsutskottet, Socialdemokraterna
Helka Widengren, Vice ordförande, Skolläkarföreningen
Dahlia Rezai, Moderator, Mind

Evenemangsinformation:

Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
Event ID: 65919
Språk: Svenska
Förtäring: Nej

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Dahlia Rezai, Mind, dahlia.rezai@mind.se
Josefine Fälth, Sveriges elevkårer, josefine.falth@sverigeselevkarer.se

Hemsida: 

https://mind.se/https://sverigeselevkarer.se/


 

Måndag 4 juli

16:00 - 17:00

Hur många unga ska behöva dö i brist på samhällsstöd? Det är dags för en nollvision

Ämne: Hållbarhet, Barn/ungdom

Arrangör: MISA AB, Social Venture Network

Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "D24"   

Beskrivning av samhällsfrågan:

Idag riskerar unga personer som är placerade i samhällets vård få kortsiktiga, avbrutna eller nekande av livsavgörande insatser - deras verklighet är inte vad vi önskar barn och unga.

Utökad information om evenemanget:

Misa har under många år varit verksamma med att stötta unga till arbete och studier och vi ser hur samhällsstödet kan brista och vilka allvarliga konsekvenser det kan få. Unga som flyttas runt mellan HVB, familjehem eller SIS institutioner och sällan beviljas rätt förutsättningar, vilket snarare göder än motverkar missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet. Vi behöver synliggöra hur avsaknad av trygga uppväxtvillkor och rätt stöd till arbete och studier är allvarliga brister som inte längre får fortgå. Det behövs långsiktighet och kvalitativ uppföljning av de insatser som ges. Med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet. Vi behöver tillsammans driva upp ambitionsnivån hos de som ansvarar för de ungas liv – Det är dags för nollvision: Inga mer utsatta livsvillkor och dödsfall för unga i samhällsvård!

Medverkande:

Pia Steensland (KD), Riksdagens Socialutskott
Juno Blom (L), Riksdagens Socialutskott
Mats Wiking (S), Riksdagens Socialutskott
Dalia Eld, Fackförbundet Vision
Kristina Taylor, Sveriges Psykologförbund
Ida Thorell, MISA
Mikael Klein, Moderator, Wiljagruppen

Webbsändning:

https://almedalsveckanplay.info/64196

Evenemangsinformation:

Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
Event ID: 64196
Språk: Svenska
Förtäring: Ja

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Maria Heimer Åkerlund, MISA Ung, 0707449566, maria.heimer@misa.se
Stefan Edwall, Wiljagruppen, 0738016136, stefan.edwall@wiljagruppen.se

Hemsida: 

https://www.svnsweden.sehttps://www.misa.se

Facebook: www.facebook.com/svnswe/

Twitter: @svnswe


 

Onsdag 6 juli

16:30 - 17:30

Det ska börja i skolan - stärkande arbete för ungdomars psykiska hälsa

Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad, Vård och omsorg

Arrangör: Samordningsförbundet Västerås, Nationella nätverket för Samordningsförbund

Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen"

Beskrivning av samhällsfrågan:

Psykisk ohälsa bland unga är en aktuell och angelägen samhällsfråga. Här har skolan ett viktigt uppdrag - att stärka den psykiska hälsan hos ungdomar. Det räcker inte att bara förebygga ohälsa. Var finns skolbaserade metoder för att främja ungas psykiska hälsa med beprövad effekt?

Utökad information om evenemanget:

Lokal, regional och nationell statistik visar att den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat de senaste åren. Utvecklingen är oroande med tanke på att specialistvården (BUP) redan är högt belastad. Det gör att tidigare insatser – sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande – blir allt viktigare. Faktum är att det inte finns någon utvärderad metod att tillgå som strikt syftar till att främja psykisk hälsa bland skolungdomar. De metoder som finns är nämligen främst utformade för att förebygga psykisk ohälsa (det vill säga sjukdom och besvär) snarare än att främja psykisk hälsa. Detta vill vi diskutera samt lyfta upp förebyggande insatser som suicidpreventionsprogrammet Youth Aware of Mental health (YAM) som används inom Region Västmanland och Västerås stad.

Medverkande:

Fredrik Söderqvist, Forskningsledare folkhälsa, Örebro universitet
Chiara Bergmark, Förbundsordförande, Elevernas riksförbund
Kristina Taylor, Skolpsykolog, ordförande, Psykologförbundet
Niklas Huss, Skolutvecklare, MindShift

Evenemangsinformation:

Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
Event ID: 65852
Språk: Svenska
Förtäring: Nej

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Catarina Örtengren, Samordnignsförbundet Västerås, 076-511 32 38, catarina.ortengren@vasteras.se
Greta Henriksson, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, 0707-430 436, info@finsamgotland.se

Nyheter

950 psykologer ger sin syn på situationen inom vården av barn och unga i ny rapport

2022-08-09

Sveriges Psykologförbund har genomfört en undersökning där 950 psykologer verksamma med behandlin...

Debattartikel i GP om ungas psykiska hälsa

2022-08-04

Sverige har en uppskattad hälso- och sjukvård, skola och möjlighet till hälsa och utveckling. Änd...

Psykologförbundet uttalar sig i tidningen om BUP

2022-08-03

På BUP i Trelleborg i Skåne kommer det snart inte finnas någon psykolog kvar. Inga psykologer har...

Till minne av Ing-Marie Wieselgren

2022-07-07

Vi nåddes igår av det fruktansvärda beskedet att Ing-Marie Wieselgren har bragts om livet i ett...

Psykologförbundet på plats i Almedalen

2022-07-06

Förbundsstyrelsens presidium är på plats i Almedalen för att driva förbundets frågor. Från vänste...