2021-04-29

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott fortfarande inte har ändrats". Det säger Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor med anledning av radioprogrammet Kalibers dokumentärserie om personer med utvecklingsstörning som döms för brott.

Det är över 20 år sedan Psykutredningen lade fram förslag på att återinföra begreppet ”otillräcklig” i rättsliga sammanhang.

- Det är klart att en person som kognitivt befinner sig på ett barns nivå, också rättsligt måste betraktas som ett barn, säger Kristina Taylor.

- Att, som idag, ha personer med samma förståelse och världsuppfattning som en 7-åring inom rättspsykiatrin är inte människovärdigt. Hur kan dessa människor dömas för uppsåt när barn inte kan det?

Hon menar att det är inkonsekvent och finner det märkligt att någon lagändring inte kommit till stånd på 20 år - trots både politisk enighet i utredningen och bifall från remissinstanserna.

- Tanken med rättspsykiatrin är ju att man ska behandlas för att bli bättre. Men en intellektuell funktionsnedsättning kan man inte behandla, däremot innebär den krav på omgivningen att bemöta och anpassa krav och förväntningar. Dessa personer har ingenting i rättssystemet att göra, menar Kristina Taylor.

Hon förutsätter att detta nu snabbehandlas och att lagstiftningen förändras – och att intellektuellt funktionsnedsatta framöver inte kommer att kunna hållas till straffrättsligt ansvar eller dömas för uppsåt för sina eventuella brottsliga handlingar.

Här kan du lyssna på avsnitt 1 och avsnitt 2 av Sveriges radios program Kaliber, "Dömd utan att förstå"

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...