2022-12-01

”Johan Cullberg ingav hopp”

Stockholms psykiaterförening och Natur & Kultur bjöd igår, den 30 november, in till en minneskväll för att hedra psykiatrikern och författaren Johan Cullberg, som avled tidigare i år. Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor var en av många talare.

Psykiatrikern och författaren Johan Cullberg har med sin humanistiska syn gjort stort avtryck inom psykiatrin men även utanför. Det märktes inte minst under minneskvällen då kollegor, vänner och släkt berättade om sina personliga och professionella möten med Johan Cullberg. En av dem var Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor. 

”Johan Cullberg var djupt besjälad av och allierad med psykologin, vilket jag tror har varit viktigt för både min och den svenska psykiatrins övriga professioner”, sa Kristina Taylor i sitt tal och fortsatte: 

”För att fortsätta i Johans anda med att utveckla en medmänsklig psykiatri vill jag föreslå att vi blir ännu bättre på att fläta samman psykologiska medicinska och omvårdande kunskaper och praktiker.” 

Kristina Taylor delade även ett personligt minne som gjort starkt intryck: 

”Jag hade turen att göra min PTP-tjänstgöring på samma arbetsplats som Johan Cullberg. Han ingav hopp för mig som ung och ny psykolog i en rätt så maktpräglad och hierarkisk organisation. Han lyssnade på mig!”

Bland övriga talare fanns bland andra Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet och tillträdande ordförande för World Psychiatric Association, Tove Gunnarsson, specialistläkare i allmänpsykiatri, redaktör för Svensk psykiatri och sammankallande i kommittén för Cullbergstipendiet och Christoffer Rahm, chefsöverläkare Psykiatri Södra Stockholm och forskargruppsledare vid Karolinska institutet.

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...