2023-03-17

Kollektivavtalet - för en tryggare anställning

Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och har därmed pension och försäkring via jobbet. Det är en trygghet och stöd för arbetsgivare och mer pengar i plånboken för dig som anställd. Samtidigt är kännedomen låg och många upplever det som krångligt.

För att förtydliga kollektivavtalets betydelse och vad ett kollektivavtal kan innehålla har vi ställt några frågor till Psykologförbundets ombudsman Thomas Tholin. 

Vad är ett kollektivavtal?
- Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och ett fackförbund och styr vad som gäller på arbetsplatsen. Avtalet omfattar de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren och arbetstagaren har gentemot varandra.

Vad kan ett kollektivavtal innehålla?
- Ett kollektivavtal ger dig som anställd rätt till olika typer av ersättningar, som exempelvis övertidsersättning, ob-ersättning och beredskapsersättning. Det ska även innehålla tjänstepension, löneavtal som ger årliga löneökningar, antalet semesterdagar och semesterersättning samt regler för övriga ersättningar. Beroende på vilken sektor du arbetar i kan det finnas anpassade arbetstidsregler som ersätter regler i arbetstidslagen.

Ett kollektivavtal gör också att du som medlem i facket har rätt att ta förtroendeuppdrag och bilda en förening på arbetsplatsen. På så sätt får du inflytande över din arbetsplats.

Kan kollektivavtalet skilja sig åt beroende på arbetsgivare?
- Ja, eftersom verksamheter skiljer sig åt så skiljer sig också kollektivavtalen åt.

Varför är det viktigt med kollektivavtal?
- Den svenska modellen bygger på att mindre är reglerat i lag och att det mesta regleras i kollektivavtalet. Det gör att du får villkor som är relevanta för din sektor och det är genom kollektivavtalet du får möjlighet att påverka villkoren på din arbetsplats. Men det förutsätter förstås att ditt fackförbund och din arbetsgivare är anslutna till samma avtal.

På vilket sätt gynnar det mig som anställd?
- Du kan aldrig få sämre villkor än vad som står i kollektivavtalet, och du som arbetstagare behöver i princip bara komma överens med din arbetsgivare om lön. Resten av villkoren finns redan i kollektivavtalet. Dessutom innehåller avtalet förmåner som kan vara svårt att förhandla fram själv.

Vissa arbetsgivare anser att de erbjuder tillräckligt bra förmåner utan kollektivavtal. Vad säger du om det? Vad finns det för risker?
- Ofta när en arbetsgivare påstår att de erbjuder villkor motsvarande de i kollektivavtalet stämmer det inte. Om en arbetsgivare ska erbjuda samma fördelar för medarbetarna som ett kollektivavtal så kostar det mer för arbetsgivaren, och det vill de inte.

Det är också viktigt att känna till att om kollektivavtal saknas gäller inte förtroendemannalagen vilket gör att fackets medlemmar inte får samma inflytande på jobbet.

Går det att påverka innehållet i kollektivavtalet?
- Ja, det ska det göra. Innehållet i kollektivavtalet förhandlas med jämna mellanrum av parterna. Som medlem i Psykologförbundet finns det sätt att påverka vad vi ska förhandla om via det interna demokratiska systemet. 

Hur skapar man ett kollektivavtal om det saknas på arbetsplatsen?
- Börja med att prata med varandra på arbetsplatsen och få upp intresset. Ta sen kontakt med kansliet så jobbar vi fram en strategi tillsammans för att få din arbetsgivare att teckna kollektivavtal.

 

 


Arbetar du inom privat sektor?
På avtalat.se finns samlad information om din tjänstepension ITP och de försäkringar som ingår för dig som privatanställd tjänsteman. Du kan också lära dig mer genom att anmäla dig till ett kostnadsfritt webbinarium.

Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...