2022-12-02

Kongress 2023 - rösta på den som ska föra din talan!

Den 13-14 maj 2023 håller Psykologförbundet kongress. Då bestämmer kongressombuden vad förbundet ska arbeta med de kommande tre åren.

Nu är det dags för dig som är yrkesverksam eller är seniormedlem i Psykologförbundet att välja vem som för din talan och fattar besluten!

Studentmedlemmar omfattas av ett annat valsystem och får information efter årsskiftet. 

Du har möjlighet att rösta på ett antal personer inom sitt eget valdistrikt. Utöver det har du möjlighet att rösta på ytterligare två personer från andra valdistrikt. De ombud som får flest röster får även representera distrikten vid rådskonferenser (möten som sker de år då det inte är kongress).  På förbundets kongresswebb finns en närmare presentation av de nominerade ombuden.

Ett mejl med länk till röstformulär har skickats ut, men det går även att rösta genom att logga in på "Min sida". Sista datum för röstning är 22 december.

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...