2020-05-17

Hjärtligt välkommen - Sveriges Psykologförbunds nya ordförande - Kristina Taylor!

Kongress 2020 valde på söndagen Kristina Taylor som ny ordförande för Sveriges Psykologförbund.

Kristina har en lång och bred erfarenhet av förbundet utifrån sitt arbete i Etikrådet och med introduktionskursen i specialistutbildningen. Hon är facklig förtroendeperson på sin arbetsplats. 

Under sin tid som ordförande i Etikrådet har hon på flera sätt utvecklat rådets arbete och adresserat etikfrågorna i förbundet. Kristina tillträdde som ordförande i etikrådet under en period när etikrådet samt dess dåvarande ordförande var under stark press, och hon visade då prov på mod, integritet och gott ledarskap. 

Kristinas drivkraft, förmåga till utveckling, tydlighet samt goda kommunikationsförmåga låg till grund för valberedningens nominering.

Nyheter

Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2020-08-05

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugota...

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.