2020-05-17

Hjärtligt välkommen - Sveriges Psykologförbunds nya ordförande - Kristina Taylor!

Kongress 2020 valde på söndagen Kristina Taylor som ny ordförande för Sveriges Psykologförbund.

Kristina har en lång och bred erfarenhet av förbundet utifrån sitt arbete i Etikrådet och med introduktionskursen i specialistutbildningen. Hon är facklig förtroendeperson på sin arbetsplats. 

Under sin tid som ordförande i Etikrådet har hon på flera sätt utvecklat rådets arbete och adresserat etikfrågorna i förbundet. Kristina tillträdde som ordförande i etikrådet under en period när etikrådet samt dess dåvarande ordförande var under stark press, och hon visade då prov på mod, integritet och gott ledarskap. 

Kristinas drivkraft, förmåga till utveckling, tydlighet samt goda kommunikationsförmåga låg till grund för valberedningens nominering.

Nyheter

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.

Hjärtligt välkommen - Sveriges Psykologförbunds nya ordförande - Kristina Taylor!

2020-05-17

Kongress 2020 valde på söndagen Kristina Taylor som ny ordförande för Sveriges Psykologförbund.

Prisade för enastående fackliga insatser

2020-05-17

Yannick Kercoff och Västerbottens psykologförening hedras med det nyinstiftade priset Facklan....

Beslut om två nationella föreningar togs av kongressen

2020-05-16

Kongressen 2020 beslutade att uppta föreningen inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak oc...