2023-07-06

Nordiska etikråden på EFPA-kongressen

På EFPA:s internationella psykologkongress (ECP), som pågår denna vecka i Brighton, samlas psykologer från Europa för att diskutera hur psykologin kan bidra till en rättvis och hållbar värld. Under veckan möttes även de nordiska förbundens etikråd för att utbyta erfarenheter.

Nordiska etikrådens representanter 2023: Kristina Taylor, Sverige, Maria Kristina Jónsdottír, Island, Turid Moen och Ole Magnus Vik, Norge, Johanne Bratbo, Danmark och Kati Puumala, Finland.

Varje år arrangerar EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) internationella psykologkongresser, ECP (European Congress of Psychology). I år arrangeras kongressen av det brittiska psykologförbundet, platsen är Brighton och har temat: ”Psychology: Uniting communities for a sustainable world”.

Sveriges Psykologförbund är anslutet till EFPA, vars syfte är att främja vetenskapen och den vetenskapligt praktiserande psykologin i Europa. På plats i Brighton finns Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor och förbundsdirektör Ulrika Edwinson.

Under kongressen, som pågår 3–6 juli, samlades i veckan representanter för de nordiska etikråden på ett seminarium för att utbyta erfarenheter och tankar. Då Patrik Lind, ordförande för svenska etikrådet, inte kunde närvara, representerades svenska etikrådet av förbundsordförande Kristina Taylor.

-Vi är väldigt glada över det fina samarbetet mellan de nordiska etikråden. Känslan här i Brighton är att vi har mycket att bidra med i den europeiska kontexten när det gäller professionsetik för psykologer, säger Kristina Taylor.

På seminariet med de nordiska etikråden beskrev Kristina Taylor det svenska förbundets klagomålsprocess, som under många år arbetat utifrån en dialogprocess som syftar till gemensam reflektion och lärande, utan bedömning eller sanktioner. Norges etikråd berättade om deras förändringsarbete; från att ha haft en mer formell, rättsliknande process till en mer inbjudande, reflekterande process. Finland delade med sig av sin klagomålsprocess som de beskrev som ”formell och tidskrävande”.

Islands etikråd beskrev hur de utvecklat etikundervisningen för psykologstudenter så att den nu gäller samtliga studenter och leds av medlemmar i etikrådet. Medan Danmarks etikråd tog upp att de etiska utmaningar som de danska psykologerna rapporterar om i väldigt hög utsträckning är relaterade till arbetsmiljön och organisatoriska förutsättningar.

När psykologkongressen avslutas på torsdag den 6 juli arrangeras den 7–8 juli EFPA:s General Assembly, där en av frågorna som ska beslutas handlar om revidering av styrdokument och stadgar. EFPA:s General Assembly hålls vartannat år.

Nyheter

Erik Andersson får Stora Psykologpriset 2023

2023-09-20

Årets vinnare av Stora Psykologpriset 2023 är Erik Andersson, psykolog, PhD, docent i klinisk...

Tre finalister till Stora Psykologpriset 2023

2023-09-08

Juryn till Stora Psykologpriset konstaterar att samtliga 21 nominerade psykologer ”imponerar stor...

Anmälningsplikten strider mot mänskliga rättigheter och vår yrkesetik

2023-09-01

Trots massiv kritik från bland andra Saco, samt de 21 fackförbund som ingår i federationen, välje...

Nordiska etikråden på EFPA-kongressen

2023-07-06

På EFPA:s internationella psykologkongress (ECP), som pågår denna vecka i Brighton, samlas...

Psykologförbundet i Almedalen 2023: ”Hoppfullt att vi är så många som vill bidra och samarbeta”

2023-07-06

Almedalen är över för den här gången. På plats för att förankra förbundets prioriterade frågor oc...