2022-11-29

Norges etikråd byter till den svenska modellen

Vid det norska psykologförbundets landsmöte förra veckan beslutades om en förändrad modell för klagomålshantering i förbundets etikråd. Tidigare har Norge arbetat enligt en rättsliknande process, med skriftliga framställanden och beslut från etikrådet om psykologen har agerat i enlighet med de yrkesetiska principerna eller ej.

Frågan om hur de nordiska psykologförbunden genom sina etikråd kan främja yrketsetisk reflektion, ansvarstagande och kollegialt stöd i psykologkåren har diskuterats under många år i det nordiska samarbetet mellan etikråden. Intresset från Norge för den svenska modellen, som syftar till etisk reflektion och lärande genom samtal med den anmälda psykologen, har växt och nu har alltså en förändring genomförts. Kristina Taylor, nuvarande förbundsordförande för Psykologförbundet i Sverige var tidigare ordförande för det svenska etikrådet, och har därför under många år varit aktiv i diskussionen om etikrådens funktion och arbetssätt: ”Samarbetet mellan de nordiska psykologförbundens etikråd har genomsyrats av en genuin vilja att dela perspektiv och hitta sätt att genom vår gemensamma yrkesetik främja lärande och ansvarstagande i psykologkåren. Att Norge nu valt den svenska modellen gör mig glad för deras skull, och stolt över att Sverige har bidragit och inspirerat till denna förändring”. Även Patrik Lind, nuvarande ordförande i Psykologförbundets etikråd, är positiv till det norska beslutet: ”Det är verkligen fint att Norges psykologförbund arbetar för ett ökat stöd för sina medlemmar också i klagomålshanteringen.”

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...