2022-11-29

Norges etikråd byter till den svenska modellen

Vid det norska psykologförbundets landsmöte förra veckan beslutades om en förändrad modell för klagomålshantering i förbundets etikråd. Tidigare har Norge arbetat enligt en rättsliknande process, med skriftliga framställanden och beslut från etikrådet om psykologen har agerat i enlighet med de yrkesetiska principerna eller ej.

Frågan om hur de nordiska psykologförbunden genom sina etikråd kan främja yrketsetisk reflektion, ansvarstagande och kollegialt stöd i psykologkåren har diskuterats under många år i det nordiska samarbetet mellan etikråden. Intresset från Norge för den svenska modellen, som syftar till etisk reflektion och lärande genom samtal med den anmälda psykologen, har växt och nu har alltså en förändring genomförts. Kristina Taylor, nuvarande förbundsordförande för Psykologförbundet i Sverige var tidigare ordförande för det svenska etikrådet, och har därför under många år varit aktiv i diskussionen om etikrådens funktion och arbetssätt: ”Samarbetet mellan de nordiska psykologförbundens etikråd har genomsyrats av en genuin vilja att dela perspektiv och hitta sätt att genom vår gemensamma yrkesetik främja lärande och ansvarstagande i psykologkåren. Att Norge nu valt den svenska modellen gör mig glad för deras skull, och stolt över att Sverige har bidragit och inspirerat till denna förändring”. Även Patrik Lind, nuvarande ordförande i Psykologförbundets etikråd, är positiv till det norska beslutet: ”Det är verkligen fint att Norges psykologförbund arbetar för ett ökat stöd för sina medlemmar också i klagomålshanteringen.”

Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...