2020-09-18

Ny avgift till Akademikernas a-kassa

Avgiften till Akademikernas a-kassa är från och med den 1 oktober 2020 140 kronor.

Orsaken till avgiftshöjningen är förbättrade villkor i försäkringen. Regeringen beslutade om att höja dagpenningstaket från 910 kr till 1200 kr i mars, i syfte att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för individerna och samhället.

Detta innebär förbättrade villkor för medlemmar, men med ett ökat antal arbetslösa som får mer i ersättning behövs en högre avgift som delfinansierar statens kostnader för a-kassan.

Akademikernas a-kassas webbplats finns mer information.

 
Tänk på att du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att kunna få ersättning från vår inkomstförsäkring.

Nyheter

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

2021-03-29

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krä...

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...