2020-09-18

Ny avgift till Akademikernas a-kassa

Avgiften till Akademikernas a-kassa är från och med den 1 oktober 2020 140 kronor.

Orsaken till avgiftshöjningen är förbättrade villkor i försäkringen. Regeringen beslutade om att höja dagpenningstaket från 910 kr till 1200 kr i mars, i syfte att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för individerna och samhället.

Detta innebär förbättrade villkor för medlemmar, men med ett ökat antal arbetslösa som får mer i ersättning behövs en högre avgift som delfinansierar statens kostnader för a-kassan.

Akademikernas a-kassas webbplats finns mer information.

 
Tänk på att du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att kunna få ersättning från vår inkomstförsäkring.

Nyheter

Psykologförbundet tar dataintrånget hos det finska psykiatricentret Vastaamo på största allvar

2020-10-26

- Det är väldigt oroväckande att något sådant kan hända, säger förbundets ordförande Kristina...

Ansvarsfyllda LAS-förhandlingar

2020-10-21

LAS-förhandlingarna har skett under stark press. Om inte parterna kommer överens i en...

Debatt: Dags att lyssna på professionerna i hälso- och sjukvården

2020-10-01

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor är en av 12 förbundsordföranden inom ramen för...

Förhandlingar om anställningstryggheten strandade

2020-10-01

I natt strandande förhandlingarna om anställningstrygghet mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv

Ny avgift till Akademikernas a-kassa

2020-09-18

Avgiften till Akademikernas a-kassa är från och med den 1 oktober 2020 140 kronor.