2020-11-18

Ny medlemsavgift från 1 januari 2021

Sveriges Psykologförbunds kongress 2020 har beslutat att yrkesverksamma medlemmar ska ha en ordinarie avgift på 360 kronor i månaden.

Medlemsavgiften har tidigare varit baserad på vilken inkomst som medlemmen har uppgett till förbundet, vilket har resulterat i 15 olika medlemskategorier och avgifter. Exempelvis har de med en inkomst mellan 28 000–39 999 kr i månaden haft en avgift på 380 kr i månaden. En inkomstbaserad avgift har ställt stora krav på den enskilda medlemmen att meddela korrekt inkomstunderlag till förbundet.

Det nya avgiftssystemet innebär ett enklare system där medlemmar inte längre har ansvaret att uppdatera inkomstförändringar.

Den nya avgiften berör ej studenter eller pensionärer vars medlemsavgift är densamma som tidigare.

Reducerad avgift

Det finns möjlighet till reducerad avgift på 180 kr för dig som är medlem i Psykologföretagarna, gör PTP, kompletterar din utländska utbildning, är arbetssökande, föräldraledig, eller är heltidssjukskriven.

Du som är medlem i Psykologföretagarna har reducerad medlemsavgift i förbundet på 180 kr, men den totala månadskostnaden blir 380 kr då medlemskap i Psykologföretagarna kostar 200 kr i månaden.

Automatisk reducerad avgift

Du som står registrerad som medlem i Psykologföretagarna, PTP, kompletteringsmedlem och som dubbelansluten doktorand får per automatik reducerad avgift om 180 kr.

Även du som har anmält föräldraledighet, sjukskrivning och arbetslöshet får reducerad avgift fram till det datum du meddelat.

Dubbelansluten

För dig som är dubbelansluten i förbundet och Sulf regleras avgiften i avtal. Är du lärare ska avgiften vara samma som för PTP-psykologer, dvs 180 kr i månaden. Doktorander betalar förbundets lägsta medlemsavgift vilket är 180 kr i månaden.  För dubbelanslutna i förbundet och andra förbund inom Saco gäller ordinarie avgift.

Om du har frågor

Har du frågor gällande din medlemsavgift kan du kontakta förbundets medlemsregister via e-post: medlemsregistret@psykologforbundet.se eller telefon: 08-567 064 30.

Nyheter

Ny medlemsavgift från 1 januari 2021

2020-11-18

Sveriges Psykologförbunds kongress 2020 har beslutat att yrkesverksamma medlemmar ska ha en...

Unik tjänst som specialistpsykolog – först i Sverige

2020-11-06

Aldrig tidigare har en kommun haft en tjänst som specialistpsykolog inom pedagogisk psykologi....

Psykologförbundet tar dataintrånget hos det finska psykiatricentret Vastaamo på största allvar

2020-10-26

- Det är väldigt oroväckande att något sådant kan hända, säger förbundets ordförande Kristina...

Ansvarsfyllda LAS-förhandlingar

2020-10-21

LAS-förhandlingarna har skett under stark press. Om inte parterna kommer överens i en...

Debatt: Dags att lyssna på professionerna i hälso- och sjukvården

2020-10-01

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor är en av 12 förbundsordföranden inom ramen för...