2020-12-11

Ny psykologisajt för unga

Nu lanseras sajten Psykologiguiden UNG, som vänder sig till unga mellan 13 och 19 år. Innehållet bygger på enkätsvar av och workshops med sammanlagt över 3 000 unga.

Här finns artiklar och fakta om psykologi och psykisk hälsa samt frågor från unga med svar från psykologer. På sajten finns även workshops som kan användas i skolor och på andra ställen där unga finns. Psykologiguiden UNG är ett samarbete mellan Psykologförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd samt stiftelsen Företagsam. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Nyheter

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

2021-03-29

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krä...

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...